sobota, 24 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenia do 16 lutego

Parafialny Klub Sportowy „Kozal Gniezno” zaprasza do udziału w IX Prymasowskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej. Rozgrywki odbędą się 23 lutego w hali sportowej GOSiR przy ul. Sportowej 3 w Gnieźnie. Turniej rozpocznie się o godzinie 8.30, zakończy zaś około godziny 16.00.

 

Zawody przeznaczone są dla zespołów parafialnych:

I kategoria – chłopcy z rocznika 2006 i młodsi

II kategoria – chłopcy z rocznika 2003 i młodsi

 

Zgłoszenia drużyn do 16 lutego. Jedna drużyna może liczyć maksymalnie 8 osób (4 w polu + bramkarz + trzech rezerwowych). Liczba drużyn jest ograniczona. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w turnieju oraz ważną legitymację szkolną. Wpisowe za udział wynosi 50 zł. Patronat honorowy nad turniejem sprawują: Prymas Polski abp Wojciech Polak, prezydent Gniezna Tomasz Budasz oraz przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk.

 
Informacje i zgłoszenia ks. Sylwester Szwajca CSMA 669.681.028; e-mail: szwajanosik@wp.pl

Polecamy