O piosence religijnej – SYMPOZJUM

Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Cecylii – patronki śpiewu i muzyki kościelnej, 60-lecia rozpoczęcia prac Soboru Watykańskiego II oraz 25-lecia zespołu METANOIA odbędzie się 26 listopada w Gnieźnie sympozjum nt.: „Piosenka religijna w Polsce po Soborze Watykańskim II”. Na wydarzenie zapraszają: Archidiecezjalna Komisja ds. śpiewu, muzyki kościelnej i służby liturgicznej, Archiwum Archidiecezjalne oraz Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

O piosence religijnej i jej miejscu w Kościele po Soborze Watykańskim II mówić będą w części wykładowej zaproszeni prelegenci (program na plakacie). Sympozjum odbędzie się w sobotę 26 listopada o 10.00 w sali konferencyjnej Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wieczorem o godzinie 18.00 w kościele pw. św. Jakuba Ap. w Modliszewku celebrowana będzie Msza św. jubileuszowa, po zakończeniu której odbędzie się koncert jubileuszowy zespołu METANOIA z okazji 25-lecia działalności. Zespół powstał z inicjatywy śp. ks. kan. Zenona Rubacha, proboszcza parafii katedralnej, który zlecił opiekę nad młodymi muzykami ks. Andrzejowi Januchowskiemu, założycielowi i liderowi grupy. Zespół działał przy katedrze gnieźnieńskiej do 2005 roku, by następnie kontynuować działalność przy parafii pw. św. Jakuba w Modliszewku. W czasie ćwierćwiecza pracy artystycznej i głoszenia Ewangelii w piosence członkowie zespołu występowali na terenie Gniezna, archidiecezji gnieźnieńskiej, w kraju i za granicą. Zespół nagrał sześć płyt z piosenką religijną oraz kolędami. Wyróżnieniem było nagranie okolicznościowej płyty, którą przedstawiciele miasta Gniezna wręczyli w 2005 roku papieżowi św. Janowi Pawłowi II z okazji nadania honorowego obywatela miasta Gniezna. W METANOI działali i nadal działają uczniowie gnieźnieńskich szkół oraz studenci wyższych uczelni. Przez 25 lat w zespole działało kilkadziesiąt osób.