50-lecie Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Z udziałem absolwentów i zaproszonych gości odbyły się 5 listopada w Gnieźnie jubileuszowe obchody 50-lecia Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Szkołę powołał do życia bł. Stefan Wyszyński. Wykształciła ponad 200 organistów, z których wielu pracuje do dziś w parafiach, kilkunastu zaś zostało kapłanami.

Uroczystości z udziałem absolwentów i zaproszonych gości, wśród których byli także: Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz biskup pomocniczy gnieźnieński Radosław Orchowicz, rozpoczęły się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, gdzie jubileusz szkoły uczczono zarówno słowem, jak i okolicznościową wystawą.

„Każdy jubileusz jest niewątpliwie czasem wdzięczności, ale jest też wezwaniem do nawrócenia. Jest szansą, by dostrzec i jeszcze raz docenić wysiłek – ten własny i drugich. Jest też spojrzeniem z nadzieją w przyszłość” – mówił abp Wojciech Polak powtarzając za papieżem Franciszkiem, że dla człowieka wierzącego nadzieja ta nie jest oparta na liczbach i wielkich dziełach, ale na Jezusie Chrystusie.

Prymas zwrócił również uwagę na konieczność dobrego i profesjonalnego przygotowania osób zajmujących się oprawą muzyczną w kościele, podkreślając, że zawiera ono w sobie zarówno umiłowanie liturgii, jak i takie osobiste w niej uczestnictwo, które ma rzeczywisty wpływ na życie.

„Jestem wam bardzo wdzięczny za waszą obecność i za ten szczególny znak wspólnoty, który nie tylko odzwierciedla trwający związek z tym miejscem, ze studium, ale podkreśla, jak jest ono wciąż ważne i istotne, jakże potrzebne dla życia wiary całej wspólnoty Świętowojciechowego Kościoła. Przekazuje muzyczną wiedzę i kształtuje nowych organistów, ale nade wszystko daje wciąż możliwość solidnej formacji liturgicznej i duchowej ułatwiającej zrozumienie i pełnienie tej kościelnej posługi” – mówił do organistek i organistów Prymas Polski.

W czasie części konferencyjnej zgromadzeni wysłuchali referatu nt. historii studium przygotowanego przez absolwenta szkoły Adama Bigosińskiego oraz wykładu „Chorał gregoriański źródłem kultury muzycznej Kościoła”, który wygłosił ks. prof. ucz. dr hab. Piotr Wiśniewski, kierownik Katedry Badań nad Monodią i Polifonią Religijną, dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce KUL. Była także okazja do wspomnienia tych, którzy w sposób szczególny zapisali się w historii szkoły: śp. ks. kan. Ryszarda Figla, jej inicjatora, założyciela i pierwszego dyrektora, który u początku, jako sali wykładowej, użyczał własnego mieszkania oraz śp. Longina Kosińskiego, długoletniego organisty tytularnego katedry i akompaniatora Chóru Prymasowskiego, którego imię nosi obecnie festiwal organowy odbywający się latem w bazylice prymasowskiej. Za nich, a także zmarłych wykładowców i absolwentów studium modlono się w czasie Mszy św. sprawowanej w południe w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem Prymasa Polski. Po Eucharystii odbył się koncert jubileuszowy, podczas którego wystąpili absolwenci studium: Andrzej Joras, Aleksandra Wojciechowska, Piotr Pawlik, Jakub Pankowiak oraz kształcący się na IV roku Bartosz Wesołek. Uczestnicy obchodów odwiedzili także cmentarz we Wrześni, gdzie modlili się przy grobach śp. ks. kan. Ryszarda Figla i śp. ks. prof. Ireneusza Pawlaka, wybitnego znawcy historii chorału gregoriańskiego w Polsce, który przez kilka lat prowadził Chór Prymasowski oraz wykładał muzykę w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.

Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej (dawniej Studium Muzyczne dla Organistów Archidiecezji Gnieźnieńskiej) powołał do życia w 1972 roku Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, któremu tematyka muzyki kościelnej nie była obca, jego ojciec był bowiem organistą. Szkoła powstała z inicjatywy wspomnianego śp. ks. Ryszarda Figla, by wypełnić braki personalne w coraz bardziej wiekowej kadrze organistów. Nie istniała już wówczas prowadzona przez księży salezjanów Szkoła Organistowska w Przemyślu, która kształciła organistów dla wszystkich polskich diecezji, te musiały więc radzić sobie same i zaczęły organizować lokalne szkoły organistowskie.

„W archidiecezji gnieźnieńskiej taka szkoła działała w Gnieźnie i w Bydgoszczy i prowadzona była przez tę samą kadrę nauczycielską” – przypomniał w czasie uroczystości obecny dyrektor studium ks. kan. Dariusz Sobczak.

„Dopiero w roku 1976 rozdzieliła się na dwie odrębne szkoły muzyczne. Bydgoską szkołę dla organistów prowadził Henryk Nawotka. W tym czasie powstało również Studium Muzyczne kształcące organistów w Ośrodku Szkolenia dla Niepełnosprawnych w Bydgoszczy, któremu patronowała Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Te trzy jednostki szkoleniowe wykształciły przez około 30 lat niemal 200 organistów. Większość z nich pracuje po dziś dzień jako organiści parafialni, kilkunastu zostało kapłanami, a kilkanaście osób ukończyło Akademie Muzyczne” – referował ks. Sobczak dodając, że obecnie w studium kształci się 26 osób.

B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk, P. Kujawski