60-lecie kapłaństwa

„Kościół nie jest nasz, ale Chrystusa” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy św. sprawowanej w kaplicy domu prymasowskiego wraz z księżmi świętującymi w tym roku 60-lecie kapłaństwa. Wśród jubilatów był abp senior Józef Kowalczyk, który przewodniczył rocznicowemu dziękczynieniu oraz kapłani wyświęceni w Gnieźnie i we Włocławku.

„Po sześćdziesięciu latach kapłańskiej posługi wraz z wami dziękuję Bogu za jej owoce, za wasze serca oddane Bogu i ludziom, za czas, siły, zdrowie, które oddaliście kapłańskiemu posługiwaniu” – mówił do księży jubilatów abp Polak powtarzając w homilii za bł. Stefanem Wyszyńskim, że taki właśnie obowiązek wynika z powołania i wybrania: „oddać dusze i ciała, umysły, wole i serca, czas, siły, zdrowie, a nawet życie i śmierć, wszystko – dla ludu Bożego”.

Prymas przypomniał również, że w kapłańskim życiu i posługiwaniu na pierwszym miejscu musi być zawsze Jezus.

„Jego trzeba się trzymać. Za Nim podążać. Z Nim i przez Niego iść do ludzi” – wskazał powtarzając za papieżem Franciszkiem, że bez bliskiej relacji z Jezusem kapłańska służba skazana jest na jałowość, bo będą w niej chwile pochwał, ale i chwile niewdzięczności, zwątpienia, samotności i właśnie bliskość z Jezusem pozwala nie bać się żadnej z nich.

Wskazując dalej na Jezusa jako centrum życia i misji kapłana abp Polak przypomniał też za św. Pawłem Apostołem, że kapłani nie głoszą samych siebie, ale Pana, sami pozostając sługami posłanymi do pracy w Jego winnicy.

„Ona nie jest nasza” – mówił.

„Kościół nie jest nasz, ale Chrystusa. Jesteśmy pracownikami w Winnicy Pana. Owszem, z Jego woli za nią odpowiedzialni. On nam ją powierzył i mamy się o nią troszczyć, jednak zawsze z tą świadomością, że będzie czas, gdy, jak w ewangelijnej przypowieści, Pan powróci, by odebrać od nas należną część plonów winnicy” – podkreślił abp Polak.

„Dobrze już wiemy, że nie będziemy mogli wówczas się wymówić” – przyznał dalej.

„Będziemy przed Nim z wszystkimi naszymi radościami i smutkami, zwycięstwami i porażkami, z całym naszym życiem. I choćbyśmy musieli Mu za Piotrem powtórzyć: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, to przecież wiedząc dobrze, że moc jest z Boga a nie z nas, z pokorą wyznamy: na Twoje słowo zarzucę sieci. Bo dobrze już wiemy, że nosimy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc jest z Boga a nie z nas” – mówił na koniec Prymas Polski.

60. rocznicę kapłaństwa świętują:

Abp senior Józef Kowalczyk
Ks. Piotr Franków, Inowrocław
Ks. Paweł Heliasz, archidiecezja gnieźnieńska
Ks. kan. Stanisław Pietrzak, Gniezno
Ks. kan. Zdzisław Rybczyński, archidiecezja gnieźnieńska
Ks. kan. Tadeusz Skonieczny, Gniezno
Ks. kan. Józef Warga, Słupca
Ks. prał. Marian Górski, Golina.

B. Kruszyk KAI
Fot. ks. R. Malewicz