600-lecie prymasostwa

W niedzielę 23 kwietnia 2017 roku odbyły się główne uroczystości 600-lecia prymasostwa w Polsce z udziałem prymasów Czech, Hiszpanii i Galii, przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz licznych biskupów, duchownych i pielgrzymów z Polski i zagranicy. Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił kard. Dominik Duka Prymas Czech. Msza św. była centralnym punktem jubileuszowych obchodów i jednocześnie odbywających się w tym samym terminie uroczystości świętowojciechowych. Obchody Roku Prymasowskiego trwały do 2018. W ich ramach miało miejsce szereg wydarzeń i przedsięwzięć o charakterze religijnym, kulturalnym i edukacyjnym. Ustanowienie godności prymasowskiej dla całego Kościoła w Polsce nastąpiło przy poparciu króla Władysława Jagiełły podczas soboru w Konstancji (1414-1418). Tytuł ten otrzymał metropolita gnieźnieński Mikołaj Trąba.

600-lecie prymasostwa w Polsce

Fot. J. Andrzejewski