Akcja Caritas „kolega-koledze”

Trwa akcja pomocy dzieciom na Bliskim Wschodzie, w którą włączyła się Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Organizacja zachęca wszystkie szkoły z naszej archidiecezji do wspierania dzieci z państw ogarniętych kryzysem – Syrii i Libanu. Przebiegająca pod hasłem „Kolega-koledze” ogólnopolska akcja polega na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci z Syrii i Libanu.

Obecna trudna sytuacja gospodarcza i polityczna na Bliskim Wschodzie sprawia, że dzieci mają utrudniony dostęp do edukacji, bądź nie mają jej w ogóle. Każda wyprawka szkolna przekazana dzieciom z krajów objętych kryzysem pozwoli na zminimalizowanie problemów i zapewnienie udziału w zajęciach edukacyjnych.
W zbiórkę może włączyć się każdy, ale w sposób szczególny zapraszamy do udziału w tej akcji Szkolne Koła Caritas oraz wszystkie szkoły z naszej archidiecezji, aby uczniowie wspierali swoich rówieśników w Syrii i Libanie.
Zebrane przez naszą Caritas wyprawki szkolne zostaną na początku listopada przekazane do Caritas Polska, a stamtąd transportem lotniczym zostaną dostarczone do Libanu, gdzie będą dystrybuowane do potrzebujących dzieci.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI I PODSTAWOWE INFORMACJE:

15.09.-15.10 zbiórka artykułów szkolnych w szkołach, przesłanie mailowej informacji do koordynatora o przystąpieniu szkoły do akcji (mail poniżej).
do 30.10.  dostarczenie bądź wysyłka wyprawek do Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno).
do 6.11. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej przekaże zebrane wyprawki do Caritas Polska, skąd transportem lotniczym trafią do Libanu i Syrii.
kontakt do koordynatora akcji ze strony Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskie: Marta Knaź-Nowak, mail: martaknaz@caritas.gniezno.pl, tel. 61 425-57-86.
materiały graficzne w załączniku maila lub do pobrania ze strony internetowej: http://caritas.gniezno.pl/index.php/2023/09/08/zbiorka-wyprawek-szkolnych-dla-dzieci-z-syrii-i-libanu/

19 września 2023