Archidiecezjalna Szkoła Ceremoniarza

W dniach 24-26 listopada w gnieźnieńskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym odbył się 2. stopień XVIII Archidiecezjalnej Szkoły Ceremoniarza. W kursie uczestniczyło ponad 60 lektorów z całej archidiecezji gnieźnieńskiej.

Spotkanie rozpoczęło się w piątkowe popołudnie od utrwalenia posiadanych wiadomości. Wieczorem lektorzy mieli okazję do Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz spowiedzi świętej. Sobota minęła pod znakiem wykładów i warsztatów, które przybliżyły lektorom zagadnienia związane z czasem w liturgii, przygotowaniem i przebiegiem Mszy pod przewodnictwem biskupa, Mszy obrzędowych, a także procesji i kadzidła. Spotkanie zakończyło się w niedzielne przedpołudnie uroczystą Mszą świętą w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w katedrze gnieźnieńskiej, której przewodniczył ks. kan. Jakub Dębiec, diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza. W czasie całego stopnia nie zabrakło także elementów liturgii godzin i wspólnej integracji.

Fot. LSO

30 listopada 2023