Archiwum: podziękowano darczyńcom

Po półtorarocznej przerwie Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej zorganizowało kolejną, ósmą już Sesję Mecenatu Skarbów Słowa, podczas której podziękowano darczyńcom wspierającym ratowanie zabytkowych dokumentów i ksiąg oraz zaprezentowano zakres i efekty przeprowadzonych prac. Spotkanie odbyło się 22 listopada 2021 z udziałem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

Mecenat Skarbów Słowa to zainaugurowana w 2012 roku inicjatywa gnieźnieńskiego Archiwum Archidiecezjalnego, mająca na celu ratowania zniszczonych zabytków piśmiennictwa polskiego, znajdujących się w zasobach placówki. Co roku honorowani są ci, którzy się w nią włączają. Tym razem do grona Miłośników Skarbów Słowa dołączyli: Mirosław Dobes z Hamburga, Henryk Hejducki z Miejskiej Górki oraz ks. Mariusz Wieczorkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Słupcy. Mecenasami Skarbów Słowa zostali: Grażyna i Jerzy Rosikoniowie z Izabelina (wydawnictwo Rosikon Press) oraz organizacja polonijna z Australii Kosciuszko Hertiage Inc.

„Mecenat Skarbów Słowa to z jednej strony wydatna pomoc finansowa przy ratowaniu i zachowaniu zabytków piśmiennictwa polskiego, z drugiej narzędzie służące ich upowszechnianiu i propagowaniu” – mówi ks. dr Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, dodając, że przez dziewięć lat trwania projektu wsparło go ponad dwadzieścia instytucji i osób prywatnych.

Darczyńcom dziękował Prymas Polski abp Wojciech Polak, który wręczył im także pamiątkowe dyplomy. Jak przyznał w rozmowie z dziennikarzami, każda z tych osób ma swój istotny udział w zachowaniu ważnej części naszego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Sesja Mecenatu Skarbów Słowa była również okazją do zaprezentowania zakresu i efektów przeprowadzonych prac konserwatorskich. Współpracująca z gnieźnieńskim archiwum konserwator zabytków Marzena Szczerkowska podsumowała projekt: „Czwarty etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna z okresu od XV do XVI wieku” , który jest realizowany przy wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu Wspieranie Działań Archiwalnych 2021. Projekt obejmuje 50 jednostek archiwalnych, a jego wartość wynosi 43 720 zł (dofinansowanie to 38 720, a wkład własny 5 000 zł).

Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchać podsumowanie dwóch projektów inwentaryzacji starodruków z Biblioteki Katedralnej, a także referatów nt. znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie inkunabułów z klasztoru benedyktynów w Lubiniu oraz pergaminowych dokumentów z Fawencji.

Spotkanie odbyło się w sąsiadującym z archiwum Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Oprócz dotychczasowych i nowych darczyńców uczestniczyli w nim także przedstawiciele współpracujących z placówką muzeów, bibliotek i innych instytucji.

B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk
22 listopada 2021