Dekret – penitencjarz

Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. kan. Macieja Olczyka, profesora teologii moralnej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, penitencjarzem archikatedry gnieźnieńskiej na okres 5 lat. Dyżur spowiedniczy kanonik penitencjarz pełni w pierwszy wtorek każdego miesiąca, w godzinach od 17.00 do 17.55. Jest także do dyspozycji z posługą sakramentalną po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną, dzwoniąc na numer: 614249876.

Penitencjarz posiada władzę zwyczajną rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa (latae sententiae), lecz dotąd nie stwierdzonych wyrokiem sądowym lub dekretem właściwego przełożonego i nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Na terenie archidiecezji rozgrzesza również obcych, a diecezjan także poza archidiecezją. Penitencjarz rozgrzesza więc w wypadku popełnienia najcięższych grzechów, których rozgrzeszenie podlega bezpośrednio papieżowi lub biskupowi.