Dekrety

Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. kan. Michała Stolarskiego, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej, dziekanem dekanatu złotnickiego na okres kolejnych 5 lat. Dekret wejdzie w życie 1 lipca 2022.

Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. Mariana Skibińskiego, proboszcza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kościelnym, wicedziekanem dekanatu golińskiego na okres kolejnych 5 lat. Dekret wejdzie w życie 1 lipca 2022.