VI Zjazd Gnieźnieński

W dniach 16-18 września 2005 odbył się w Gnieźnie VI Zjazd Gnieźnieński pod hasłem „Europa Dialogu. Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie”. W kongresie uczestniczyli liderzy blisko 250 ruchów i organizacji religijnych z całej Europy, a także przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, przywódcy państw, duchowni różnych wyznań, politycy oraz ludzie kultury, nauki i mediów. Trzydniowa debata koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących dialogu między religiami, dialogu Kościołów z instytucjami Unii Europejskiej oraz odpowiedzialności chrześcijan za duchowe oblicze Starego Kontynentu. Jednym z najważniejszych wydarzeń zjazdu była wzajemna Modlitwa Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów w intencji Europy, która odbyła się na Rynku w Gnieźnie.

Fot. B. Kruszyk