Gniezno: 90. rocznica urodzin abp. Muszyńskiego

Pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, z udziałem biskupów, duchowieństwa, rodziny i zaproszonych gości celebrowana była 25 marca w kaplicy Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie Msza św. z okazji 90. rocznicy urodzin abp. seniora Henryka Muszyńskiego, Prymasa Polski, ordynariusza gnieźnieńskiego w latach 1992-2010.

Abp Henryk Muszyński urodził się 20 marca 1933 roku w Kościerzynie, a pięć dni później, w uroczystość Zwiastowania NMP został ochrzczony. Wskazując na tę zbieżność dat abp Wojciech Polak przypomniał jego późniejsze słowa, gdy w jednej z homilii mówił o zwiastowaniu jako „brzasku chrześcijaństwa”.

„Fascynująca historia początków. Poczęcie i narodziny Boga w człowieku i człowieka w Bogu” – przyznał w homilii Prymas dodając, że Bóg zwrócił się do człowieka i posłużył nim, jednak nie w sposób magiczny, znany choćby z mitologii, ale szanując we wszystkim ludzkie wymiary tego wydarzenia. On potrzebował zgody Maryi, czekał na Jej wolne tak, a Jego słowo przyjęte z wiarą – jak stwierdził kiedyś abp Muszyński – uczyniło rzeczy niemożliwe możliwymi.

„Czyż nie spełniało się to w długim i owocnym życiu naszego Drogiego Jubilata?” – mówił Prymas.

„Wzrastając w czasie II wojny światowej z prorocką odwagą podejmował później dialog polsko-niemiecki i polsko-żydowski. Formowany do kapłaństwa w czasie największych stalinowskich represji jak mało kto rozumiał, że wolność to nie tylko dar i łaska, ale przede wszystkim zadanie i zobowiązanie. Niejednokrotnie nam o tym przypominał zarówno w czasie przemian ustrojowych, jak i później, gdy Polska stała się już członkiem struktur europejskich. Także dziś, gdy doświadczamy tak wielu przemian i związanych z nimi kryzysów, bogate doświadczenie Księdza Arcybiskupa, jego profetyczny i wyważony osąd oparty zawsze na owym Słowie, które przyjęte z wiarą czyni rzeczy niemożliwe, możliwymi, są dla nas wszystkich cennym wsparciem” – przyznał abp Polak.

Mszę św. dziękczynną koncelebrowali przybyli na uroczystość arcybiskupi i biskupi m.in.: metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, bp Krzysztof Wętkowski z Włocławka, bp Wiesław Śmigiel z Torunia, bp Andrzej Dziuba z Łowicza, bp Radosław Orchowicz, abp senior Józef Kowalczyk. Obecni byli duchowni z archidiecezji gnieźnieńskiej, rodzina Jubilata, przedstawiciele władz Gniezna i Kościerzyny, dawni i obecni współpracownicy arcybiskupa seniora oraz zaproszeni goście.

Pytany o refleksje towarzyszące tak znaczącej rocznicy abp Henryk Muszyński przyznał, że przeżywa ją w duchu wyznania, które umieścił przed laty na swoim obrazku prymicyjnym: „Tobie Panie zawierzyłem”.

„Dziś wraz z Matką Bożą powtarzam Bogu swoje tak. Ono uczyniło moje życie naprawdę pięknym i spełnionym. Pozwoliło widzieć to, co jest z Boga w człowieku. A przecież wszystko czym jesteśmy i co mamy jest z Boga. Z drugiej strony pozwoliło mi to również dostrzec, jak bardzo Ten Nieskończony uniżył samego siebie. Uniżył się dla nas, dla naszego zbawienia. Bo wcielenie nie jest kresem. Kresem jest zmartwychwstanie i żyjący pośród nas Chrystus” – powiedział abp Muszyński.

Abp Henryk Muszyński urodził się 20 marca 1933 roku w Kościerzynie na Kaszubach jako trzecie dziecko Marii i Franciszka Muszyńskich. Ojciec pracował jako urzędnik w miejscowym Starostwie Powiatowym, a matka zajmowała się domem. Po zakończeniu II wojny światowej w przyspieszonym trybie skończył Szkołę Podstawową i rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Kościerzynie. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1957 roku w katedrze w Pelplinie z rąk bp. Kazimierza Kowalskiego. W 1960 roku rozpoczął studia specjalistyczne, które odbywał kolejno w Lublinie, Rzymie, Jerozolimie i Heidelbergu. Po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnej diecezji chełmińskiej i rozpoczął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Wykładał także na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, był kierownikiem tamtejszej Katedry Starego Testamentu i po. kierownika Katedry Archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu.

Emerytowany arcybiskup gnieźnieński jest cenionym biblistą i laureatem wielu cennych nagród i wyróżnień. Jest zasłużony dla dialogu polsko-żydowskiego i polsko-niemieckiego. Był również zaangażowany w dialog polsko-rosyjski. Ma w swoim dorobku ponad 300 publikacji. Pełnił wiele ważnych funkcji w Kościele powszechnym. Był m.in. wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. W grudniu 2009 roku przyjął tytuł Prymasa Polski, który decyzją papieża Benedykta XVI z 2006 roku został ponownie związany z osobą arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego.

B. Kruszyk KAI
Fot. J. Andrzejewski