Gniezno: spotkanie diecezjalnych duszpasterstw małżeństw i rodzin

W dniach 24-25 stycznia w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyło się spotkanie diecezjalnych duszpasterstw małżeństw i rodzin rejonu zachodniego, obejmującego archidiecezję gnieźnieńską, poznańską, wrocławską oraz diecezję bydgoską, kaliską, legnicką, świdnicką i włocławską.

Diecezjalni doradcy i doradczynie życia rodzinnego wraz diecezjalnymi duszpasterzami małżeństw i rodzin pracowali nad aktualizacją Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Zjazd charakteryzował się twórczą, angażującą pracą nad przeanalizowaniem obecnie obowiązującego dokumentu oraz przyglądaniem się współczesnym wyzwaniom w  towarzyszeniu narzeczonym i małżeństwom na drodze ich wzrostu w powołaniu do życia rodzinnego.

W rejonie zachodnim prace były poświęcone przede wszystkim zagadnieniom związanym z poradnictwem rodzinnym i pomocą rodzinie. Zebrane zostały także pomysły i propozycje dotyczące duszpasterstwa rodzin, dyskutowano nad kształtem wrześniowej pielgrzymki małżeństw i rodzin na Jasną Górę oraz nad organizacją pracy doradców.

W dwudniowe obrady zaangażowany był bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP, który służył swoim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą pastoralnych wyzwań pracy z rodzinami. W pierwszym dniu spotkania z uczestnikami spotkał się także Prymas Polski abp Wojciech Polak, który przewodniczył Mszy św. Homilię wygłosił ks. Hubert Wiśniewski, diecezjalny duszpasterz małżeństw i rodzin w archidiecezji gnieźnieńskiej, który pochylił się nad tematem bliskości i relacji także w kontekście ewangelicznym.

„Jezus przypomina swoim uczniom, że istnieje pokrewieństwo, które ma pierwszeństwo przed więzami krwi. Skupia się na radykalnym wezwaniu do bycia takim jak On. Relacja z Nim niesie ze sobą zażyłość. Nie stawia granic przynależności. Przeciwnie. Jego objęcia są gotowe przyjąć wszystkich, którzy pełnią wolę Bożą” – mówił ks. Wiśniewski dopowiadając, że takie poszerzanie relacji jest zadaniem i obowiązkiem każdego chrześcijanina. Poszerzanie „zaufania, przywiązania, zaangażowania, lojalności, wierności, życzliwości, współczucia, miłosierdzia, uczynności, wsparcia, ochrony – wszystkich cech, które łączą ludzi we wzajemnej miłości i jedności”.

Dwudniowe spotkanie zakończyła 25 stycznia Msza św. celebrowana w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.

Fot. Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin AG