Gościeszyn-Rogowo: droga światła

Pod hasłem „Odnów mnie” 27 maja, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, przeszła z Gościeszyna do Rogowa droga światła. W modlitewnej wędrówce uczestniczyły 63 osoby. Wydarzenie odbywa się w okresie wielkanocnym i łączy z rozważaniem przy wyznaczonych stacjach wydarzeń związanych ze zmartwychwstaniem Chrystusa.

W przeciwieństwie do Ekstremalnej Drogi Krzyżowej odbywającej się w Wielkim Poście i polegającej na samotnym, nocnym przemierzaniu około 40 km z rozważaniem męki Pańskiej, Droga Światła jest wydarzeniem wspólnotowym, przebiegającym w atmosferze radości, ze śpiewem i wielbieniem Boga za dar zmartwychwstania Jego Syna. Z Gościeszyna, a konkretnie z tamtejszego sanktuarium maryjnego, droga światła wyruszyła po wieczornej Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem ks. Zenona Lewandowskiego, który w homilii zwrócił uwagę na tajemnicę zesłania Ducha Świętego, który zstępując na apostołów pokonał w nich lęk i dał im odwagę głoszenia Dobrej Nowiny. „Tak, jak apostołowie, tak każdy z nas jest również przeniknięty mocą Ducha Świętego. I każdy z nas jest posłany z Bożą prawdą do świata. A znakiem tego jest droga światła, którą zamierzacie przejść, przyznając się do Chrystusa. Tam gdzie nie ma serca otwartego na Ducha Świętego, tam Bóg staje się daleki” – mówił ks. Lewandowski. Mszę św. koncelebrowali: ks. dziekan Tomasz Głuszak z Rogowa, ks. proboszcz Henryk Sawiński i ks. Marcin Kwiatkowski z Janowca Wielkopolskiego.

Po Eucharystii od paschału zapalono świecę – symbol drogi światła, którą niesiono w otoczeniu płonących pochodni. W trakcie 15-kilometrowej trasy rozważano – przy 14 wyznaczonych stacjach – fragmenty Ewangelii o zmartwychwstaniu, poczynając od zdziwienia niewiast i uczniów odkrywających pusty grób, poprzez ukazywanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie, uczniom idącym do Emaus, Tomaszowi w Wieczerniku, aż po danie uczniom misji w dniu Wniebowstąpienia, powierzenia Piotrowi pieczy nad Kościołem i Zesłania na Apostołów Ducha Świętego.  Tę ostatnią stację tuż przed północą rozważano w kościele w Rogowie, gdzie od godziny 22.00 trwał prowadzony przez ks. Rafała Chareńskiego, wieczór uwielbienia.

Pierwszą edycję drogi światła z Gościeszyna do Rogowa zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem oraz odśpiewanie radosnej pieśni „Odnów mnie”, która stała się hymnem wydarzenia.  Po wspólnej modlitwie i przebytej drodze uczestnicy wzięli udział w agapie w domu parafialnym. W drodze światła, zorganizowanej przez parafie w Gościeszynie, Rogowie i Janowcu Wlkp., uczestniczyły 63 osoby. Jej pomysłodawcą był Michał Pomin.

Fot. M. Gabryszak
28 maja 2023