Ingres abp. Józefa Kowalczyka

Mianowany 8 maja 2010 roku arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim prymasem Polski abp Józef Kowalczyk odbył ingres do katedry gnieźnieńskiej 26 czerwca 2010 roku. Uroczystość rozpoczęła się procesją hierarchów z Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich do katedry, przy której bramie – słynnych Drzwiach Gnieźnieńskich, nowego arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego witała Kapituła Prymasowska. W dalszej części liturgii bp Bogdan Wojtuś odczytał bullę papieża Benedykta XVI ustanawiającą abp. Józefa Kowalczyka arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, a członkowie Kolegium Konsultorów oraz biskupi podpisali protokół kanonicznego objęcia diecezji przez abp. Kowalczyka. Nowego Prymasa na stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie witał jego poprzednik abp Henryk Muszyński, który przekazał mu pastorał i wprowadził na katedrę arcybiskupów gnieźnieńskich.

Fot. J. Andrzejewski