Ingres abp. Wojciecha Polaka

Abp Wojciech Polak mianowany przez papieża Franciszka 17 maja 2014 roku arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim Prymasem Polski odbył ingres do archikatedry gnieźnieńskiej 7 czerwca 2014 roku. W uroczystości uczestniczyło ponad czterdziestu polskich biskupów, przedstawiciele Rządu RP, Korpusu Dyplomatycznego, parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk polonijnych oraz przedstawicieli rektorów Polskich Misji Katolickich. W uroczystości uczestniczyli także reprezentanci różnych środowisk zawodowych, służb mundurowych oraz bractw i stowarzyszeń. Szczególnymi uczestnikami uroczystości byli rodzice abp. Wojciecha Polaka – Maria i Stanisław Polakowie, a także jego rodzeństwo i najbliżsi krewni. Uroczystość w archikatedrze gnieźnieńskiej poprzedziło kanoniczne objęcie archidiecezji gnieźnieńskiej przez abp. Wojciecha Polaka, które odbyło się przed południem w Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich. W chwili obejmowania urzędu abp Wojciech Polak był najmłodszym prymasem w Europie.

Fot. Andrzejewski