Inowrocław: 100-lecie parafii pw. Zwiastowania NMP

Pod przewodnictwem metropolity Astany abp. Tomasza Pety, z udziałem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka parafia pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu świętowała 25 marca, w uroczystość Zwiastowania NMP, 100. rocznicę istnienia. „W duchu wiary ogarniamy modlitwą wszystkich, którzy od początku byli zaangażowani w powstanie i umacnianie tej wspólnoty” – mówił abp Peta.

W homilii metropolita Astany przyznał, że niewiele jest wspólnot parafialnych, które wydały aż trzech błogosławionych – bł. ks. Stanisław Kubski, bł. ks. Franciszek Dachtera i bł. ks. Władysław Demski, wszyscy byli związani z inowrocławską parafią Zwiastowania NMP i ponieśli śmieć męczeńską w obozach hitlerowskich II wojny światowej. Wspomnieć też trzeba – mówił bp Peta – o wszystkich proboszczach wspólnoty począwszy od budowniczego kościoła, późniejszego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej bp. Antoniego Laubitza, o księżach wikariuszach, kapłanach związanych z parafią i wielkiej rzeszy wiernych świeckich, którzy przez dziesiątki lat tutaj się modlili i przyjmowali sakramenty. W kościele Zwiastowania NMP ochrzczony został m.in. syn kujawskiej ziemi kard. Józef Glemp.

„Dziś chcemy dziękować Bogu za wszystkich tutaj ochrzczonych i bierzmowanych, za dzieci, które przyjęły Pierwszą komunię świętą, za powołania kapłańskie i zakonne, za wszystkie małżeństwa sakramentalne tutaj zawarte” – mówił abp Peta.

Przypominając dalej historię parafii, która rozpoczęła się wraz z nastaniem odrodzonej po zaborach Polski hierarcha przyznał, że każde pokolenie ma swoje trudności i wyzwania.

„Czy dziś jest łatwo być katolikiem?” – pytał w odniesieniu do obserwowanych w świecie przemian kulturowych i społecznych oraz trudności, z jakimi zmaga się dziś Kościół i wierzący. „Nie dajmy się oszukać” – prosił nawiązując do niedawnych medialnych kontrowersji wokół osoby św. Jana Pawła II.  „Musimy bronić św. Jana Pawła II, bo broniąc jego bronimy siebie, bronimy cywilizacji wiary, nadziei i miłości, bronimy fundamentów” – mówił metropolita Astany, a jego słowa nagrodzono oklaskami.

Parafia pw. Zwiastowania NMP powstała na mocy dekretu Prymasa Polski kard. Edmunda Dalbora z 23 października 1922 r., w wyniku którego z inowrocławskiej parafii farnej wydzielono parafię NMP oraz utworzono dwie nowe parafie: pw. św. Józefa Oblubieńca i św. Antoniego Padewskiego w Szymborzu. Kościół zbudowano tu jednak dużo wcześniej, staraniem wspomnianego ks. Antoniego Laubitza, późniejszego biskupa. Poświęcenie świątyni miało miejsce w 1901 roku, a rekosekracja przez kard. Augusta Hlonda w 1929 roku. Historię parafii przybliżył w czasie uroczystości historyk ks. dr Łukasz Krucki. Za wspólną modlitwę wszystkim dziękował proboszcz parafii ks. prał. Leszek Kaczmarek oraz Prymas Polski abp Wojciech Polak.

B. Kruszyk
Fot. A Polewski