Katecheci na warsztatach metodycznych w CEF

Tegoroczne ferie zimowe szkolni katecheci rozpoczęli pracowicie, bo już w pierwszą sobotę ferii, 10 lutego, uczestniczyli w zorganizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie warsztatach metodycznych pt. „Gry i zabawy dydaktyczne na lekcjach religii”. Spotkanie poprowadziła dr Iwona Ciesiółka z diecezji kaliskiej, nauczyciel religii, wykładowca akademicki i pedagog specjalny. 

Podczas sobotnich warsztatów uczestnicy poznawali tajniki zastosowania na lekcjach religii gier dydaktycznych, które w sposób atrakcyjny, nieoczywisty i aktywizujący pozwalają utrwalić wiedzę uczniów.  Katecheci wykorzystywali elementy korelacji międzyprzedmiotowej, gdyż zaproponowane przez prowadzącą ćwiczenia motywowały do wykorzystania różnorakiej wiedzy choćby matematycznej czy historycznej, jak i umiejętności plastycznych. Podczas warsztatów uczestnicy poznawali również metody pracy pozwalające uczniom rozwijać i pogłębiać techniki pamięci. Mieli również okazję dzielić się swoimi pomysłami na „aktywną lekcję religii”.

Warsztaty metodyczne doskonalące kompetencje nauczycieli religii pracujących na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej są od lat trwałym elementem ich formacji stałej. W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 takie zajęcia dla szkolnych katechetów odbyły się już w Słupcy (w parafii pw. św. Wawrzyńca), Inowrocławiu (w parafii pw. Zwiastowania NMP) oraz w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. Kolejne zaplanowano również w Gnieźnie 14 marca. Tematyka koncentrować się będzie wokół zagadnienia „Jak towarzyszyć osobom w ich wędrówce wiary? Metody coachingowe  w pracy z młodzieżą i dorosłymi”, Następne spotkanie odbędzie się 11 kwietnia – „W poszukiwaniu doświadczenia wiary. Modlitwa tańcem”. Warsztaty poprowadzi dr Anna Wieradzka-Pilarczyk z Poznania.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: https://katecheza.archidiecezja.pl/

Wydział Katechetyczny
11 lutego 2024