Konferencja wizytatorów katechetycznych

W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie dnia 24 listopada odbyła się konferencja wizytatorów katechetycznych archidiecezji gnieźnieńskiej. Spotkanie było okazją do refleksji nad obrazem współczesnego ucznia i aktualnym stanem nauczania religii.

W konferencji udział wzięli wizytatorzy nauczycieli religii, którymi są osoby świeckie i duchowne. Spotkanie prowadzili bp. Radosław Orchowicz oraz pracownicy Wydziału Katechetycznego: Teresa Kowalczyk i ks. Remigiusz Malewicz. Po modlitwie brewiarzowej uczestnicy konferencji wysłuchali referatu Beaty Czechańskiej, dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie pt. „Zrozumieć więcej. Nauczyć lepiej”. Prelegentka przedstawiła główne cechy współczesnego ucznia i wynikające z tego konsekwencje dla pedagogów. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja nad zaprezentowanymi treściami. Wizytatorzy zostali zapoznani z harmonogramem i wytycznymi wizytacji katechetycznych w 2023 roku. Na koniec bp. Orchowicz podziękował uczestnikom za przybycie i zaangażowanie w dzieło katechezy oraz udzielił wszystkim błogosławieństwa na dalszą służbę.

Fot. ks. R. Malewicz