Kongres Nowej Ewangelizacji

W dniach 24-27 października 2019 roku odbył się w Gnieźnie V Kongres Nowej Ewangelizacji. Duchowni i świeccy z całej Polski zastanawiali się nad kondycją współczesnej rodziny, jej miejscem w Kościele i rolą, jaką może pełnić w spotkaniu z Kościołem. Kongres zgromadził świeckich i duchownych ewangelizatorów, osoby konsekrowane, ludzi zaangażowanych w duszpasterstwo małżeństw i rodzin, działających w organizacjach prorodzinnych, a także same rodziny. W czasie czterodniowych dyskusji i obrad uczestnicy kongresu starali się zanalizować obecną kondycję rodziny, jej potrzeby, zagrożenia przed jakimi stoi, a także jej miejsce i rolę w Kościele. Podjęto też temat towarzyszenia rodzinom i małżonkom sakramentalnym, a także parom niesakramentalnym.

Fot. J. Andrzejewski, Profeto