Ks. Zbigniew Przybylski wikariuszem generalnym

Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. kan. Zbigniew Przybylski został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej. Dekret Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka wejdzie w życie 1 maja br.

Z tymże dniem metropolita gnieźnieński zwolnił ks. Zbigniewa Przybylskiego z obowiązków penitencjarza archikatedry gnieźnieńskiej oraz rzecznika prasowego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję kapłan pełnił przez minione 14 lat. Jednocześnie abp Wojciech Polak potwierdził nominację ks. Przybylskiego na urzędzie kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz na wszystkich pozostałych urzędach i funkcjach, jakie zajmował w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Ks. kan. Zbigniew Przybylski ma 45 lat. Jest rodowitym gnieźnianinem. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące, a następnie Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2001 roku z rąk abp. Henryka Muszyńskiego. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie. W 2003 roku rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie obronił pracę doktorską z zakresu teologii pastoralnej. Po powrocie do Gniezna został mianowany rzecznikiem prasowym Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, referentem w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego i w Wydziale Duszpasterstw Specjalistycznych oraz asystentem kościelnym gnieźnieńskiej edycji „Przewodnika Katolickiego”. Był również członkiem Archidiecezjalnej Komisji ds. Powołań Duchownych, sekretarzem Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, notariuszem Kurii, referentem Kurii ds. zakonnych, a także kapelanem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Obowiązki kanclerza pełni od 2012 roku. Jest również delegatem arcybiskupa gnieźnieńskiego do wizytowania parafii dziekańskich, członkiem Rady Kapłańskiej archidiecezji gnieźnieńskiej i Kolegium Konsultorów oraz kanonikiem gremialnym Kapituły Prymasowskiej Archikatedry Gnieźnieńskiej.

Obowiązki wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieński ks. Zbigniew Przybylski obejmuje po bp. Krzysztofie Wętkowskim, który mianowany został ordynariuszem diecezji włocławskiej.

Zasadniczym zadaniem wikariusza generalnego jest wspieranie biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) na mocy urzędu przysługuje mu w całej diecezji władza wykonawcza, którą z mocy prawa posiada biskup diecezjalny, do podejmowania wszystkich aktów administracyjnych, z wyjątkiem jednak tych, które biskup sobie zarezerwował, albo do których prawo wymaga specjalnego zlecenia biskupa.

Kruszyk KAI
Fot. R. Woźniak
29 kwietnia 2021