PŁONKOWO – KAPŁANÓW MĘCZENNIKÓW

Sanktuarium utworzone zostało w 2013 roku. W grudniu 2006 roku odbyła się rekognicja, czyli ekshumacja, rozpoznanie i uroczyste przeniesienie do kościoła  doczesnych szczątków bł. ks. Mariana Skrzypczaka, jednego ze 108 męczenników II wojny światowej (w gronie tym znalazło się 8 kapłanów z archidiecezji gnieźnieńskiej). Na skrzyni, w której zostały złożone umieszczono słowa błogosławionego wypowiedziane tuż przed śmiercią: „Jezu zlituj się!… Przebacz im…” Ks. Marian Skrzypczak urodził się 15 kwietnia 1909 roku w Janowcu Wielkopolskim. Jako młody ksiądz został skierowany do Płonkowa, gdzie po wybuchu II wojny światowej przyszło mu zastępować miejscowego proboszcza. Gdy w miejscowości zjawili się hitlerowcy początkowo chciał uciekać i schronić się u rodziców w Toruniu. Został jednak w poczuciu kapłańskiego obowiązku i troski o powierzonych mu wiernych. Zginął 5 października 1939 roku, bity i katowany, a później zastrzelony przez hitlerowców w pobliżu kościoła. Według świadectwa Czesława Dziewuckiego, które wykorzystano w procesie beatyfikacyjnym w chwili śmierci ks. Skrzypczak prosił Boga o przebaczenie dla swoich oprawców. Beatyfikacja ks. Mariana Skrzypczaka odbyła się w 1999 roku podczas siódmej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny. Zaliczył on wówczas do grona błogosławionych 108 męczenników, którzy ponieśli śmierć męczeńską w czasie II wojny światowej. Wśród nich było 8 kapłanów z archidiecezji gnieźnieńskiej, oprócz bł. ks. Mariana Skrzypczaka także: bł. ks. Stanisław Kubski, bł. ks. Władysław Demski, bł. ks. Jan Nepomucen Chrzan, bł. ks. Alojzy Sobaszek, bł. ks. Franciszek Dachtera, ks. Antoni Świadek, ks. Władysław Mączyński.

Porządek Mszy św.
Niedziele: 11:00
Dni powszednie: poniedziałek 8:00; wtorek, czwartek 17:30

Święto patronalne:
św. Maksymilian Maria Kolbe, niedziela przed 15.08

strona parafii, mapa → TUTAJ