GNIEZNO par. pw. Wniebowzięcia NMP

Dekanat gnieźnieński I

62‑200 Gniezno
ul. Franciszkańska 12
tel: 61 424 19 27 lub 61 426 97 05
www: strona parafii

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: o. Mariusz FAŁKOWSKI
Mieszka w parafii: ks. Andrzej KUŹMIŃSKI
Mieszka w parafii: o. Grzegorz KORDEK
Mieszka w parafii: o. Klaudiusz DĘBSKI
Mieszka w parafii: o. Piotr OKRÓJ
Mieszka w parafii: o. Kazimierz TRZCIŃSKI
Mieszka w parafii: o. Zygmunt KRACZYŃSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:00, 18:00
Dni powszednie: 6:15, 9:00, 18:00

Rys historyczny

Początki parafii związane są z franciszkanami, których do Gniezna ok. 1259 roku sprowadzili książę kalisko-gnieźnieński Bolesław Pobożny i jego żona bł. Jolenta. Do miasta przybyły też siostry klaryski. Budowa świątyni, klasztoru i oratorium dla klarysek rozpoczęła się ok. 1275 roku. Wczesnogotycki kościół był wielokrotnie przebudowywany. Po pożarze w 1613 roku został odbudowany i nastąpiła barokizacja świątyni, oprócz gotyckiego prezbiterium. Po gruntownej przebudowie w 2. poł. XVIII wieku zatracono wiele pierwotnych cech stylowych budowli. W 1836 roku władze pruskie zamknęły klasztor franciszkanów, przejęło go wojsko. Zakonnicy powrócili do swej dawnej siedziby w 1928 roku, a w latach 1930-1932 przeprowadzili konserwację świątyni, przywracając jej częściowo formy gotyckie: wymieniono w nawie głównej sklepienie barokowe na krzyżowo-żebrowe, przywrócono pierwotne gotyckie otwory okienne, dokonano połączenia dawnego oratorium (dziś nawy) z kościołem franciszkańskim. Metropolita gnieźnieńsko-poznański kard. August Hlond powierzył franciszkanom parafię utworzoną przy ich kościele. Wczesnogotycka świątynia jest budowlą murowaną z cegły, jednonawową z wydłużonym prezbiterium. Barokowy wystrój fasady pochodzi z końca XVIII wieku, wieżę (dawnego oratorium klarysek) wzniesiono w XV wieku, a jej górną kondygnację dobudowano na początku wieku XVII. Wnętrze kościoła upiększa przeważnie barokowe i rokokowe wyposażenie z 2. poł. XVIII wieku. W ołtarzu głównym widnieje otoczony czcią wiernych obraz Matki Bożej Pocieszenia z początku XVII wieku, koronowany papieskimi koronami w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II. W nawie północnej w ołtarzu spoczywa skrzyniowy relikwiarz bł. Jolenty, wykonany przed 1892 rokiem przez Gabriela Hermelinga z Kolonii. W 1998 roku kościół klasztorny stał się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna.

Święto patronalne:

NMP Wniebowzięta, 15.08
św. Antoni, 13.06
bł. Jolenta, 15.06

Spowiedź:

przed i w czasie wszystkich Mszy św. (do zakończenia Liturgii Słowa) oraz dodatkowo w dni powszednie od 16:00 do 18:00

Inne kościoły i kaplice:

kościół Rektorski Bożogrobców pw. św. Jana Chrzciciela w Gnieźnie
kaplica pw. MB Fatimskiej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
kaplica pw. św. Łucji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
kaplica cmentarna na cmentarzu Świętego Krzyża w Gnieźnie