GNIEZNO par. pw. św. Michała Archanioła

Dekanat gnieźnieński II

62‑200 Gniezno
ul. św. Michała 2-4
tel: 61 426 15 51
e-mail: 2gniezno4@archidiecezja.pl
www: strona parafii
fb: profil facebook

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Krzysztof WOŹNIAK
Mieszka w parafii: ks. Jan SZREJTER

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:00, 10:00, 12:00, 17:00
Dni powszednie: 8:00, 17:00

Rys historyczny

Początki parafii sięgają najprawdopodobniej XIII wieku. Pierwszy w tym miejscu kościół był drewniany, ufundowany ok. roku 1040. Obecna świątynia pochodzi z epoki rozkwitu gotyku, tj. z przełomu XIX/XX wieku. Posiada zachowane w pierwotnym kształcie krzyżowo-żebrowe sklepienie prezbiterium z dekoracją rzeźbiarską ze scenami polowań i figuralno-roślinną. Bryła kościoła jest budowlą trzynawową, halową, orientowaną, murowaną z cegły w układzie polskim. Obecny kształt otrzymała przy restauracji w latach 1811-1815. Na dachu usytuowana jest sygnaturka. W miejscu dawnej kruchty zachodniej, w roku 1900 została dobudowana neobarokowa wieża, na której znajdują się trzy dzwony. Kościół został poświęcony w roku 1521. Wnętrze świątyni zdobi ołtarz główny z XIX wieku, obraz Aniołów Stróżów, rzeźbiony krucyfiks z przełomu XVI i XVII wieku.

Święto patronalne:
św. Michał Archanioł, 29.09

Inne kościoły i kaplice:
kaplica pw. NSPJ w Domu Sióstr Służebniczek Niepokalanego w Gnieźnie
kaplica pw. bł. Michała Kozala BM w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie
Kościół pw. Świętego Krzyża na cmentarzu Świętego Krzyża w Gnieźnie