BUDZIEJEWKO par. pw. św. Wojciecha

Dekanat kłecki

62-150 Mieścisko
ul. Kościelna 1
tel: 61 427 80 08
e-mail: klecko6@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Andrzej PANASIUK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 10:30

Rys historyczny

Parafię erygował w 1925 roku kard. Edmund Dalbor Prymas Polski. Kościół wzniesiono w latach 1848-1858. Świątynia murowana z cegły, na ścianie prezbiterium znajduje się XIX-wieczny obraz patrona – św. Wojciecha. Parafia w Budziejewku od momentu powstania posiada wspólnego proboszcza z parafią pw. św. Michała w Mieścisku.

Święto patronalne:
św. Wojciech, 23.04