ŁOPIENNO par. pw. Wniebowzięcia NMP

Dekanat kłecki

62-213 Łopienno 13
tel: 61 427 08 94
e-mail: klecko5@archidiecezja.p

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Robert WASZAK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:00, 9:30; 11:00 (Laskowo)
Dni powszednie: 18:00

Rys historyczny

Parafia erygowana została w XIV wieku, a pierwszy drewniany kościół strawił pożar w 1675 roku. Budowę obecnej świątyni według projektu Jerzego Catenazziego rozpoczęto przed 1670 rokiem, zakończono dziesięć lat później. Jej fundatorem był ówczesny właściciel wsi ks. Adam Smuszewski. Uroczystej konsekracji kościoła dokonał sufragan gnieźnieński Wojciech Stawowski 15 października 1686 roku. Świątynia posiada jednonawowe wnętrze, z krótkim, zamkniętym prosto prezbiterium, po bokach nawy przylegają dwie kaplice. Przy północnym murze prezbiterium umieszczona jest zakrystia ze skarbczykiem na piętrze. Sąsiadujące z prezbiterium przęsło nawy jest przykryte kopułką w kształcie elipsy. Na sklepieniach prezbiterium i nawy prześwituje stara polichromia z 1. połowy XVIII wieku. Wyposażenie kościoła: ołtarze, ambona i kropielnica pochodzi głównie z okresu baroku (ok. 1680 rok). Uwagę zwraca ołtarz główny Wniebowzięcia NMP z bogatą snycerką i polichromią. Jedną ze ścian zdobi wykonane z czarnego marmuru epitafium Władysława Michała Skoroszewskiego zmarłego w 1683 roku.

Święto patronalne:
Wniebowzięcie NMP, 15.08

Inne kościoły i kaplice:
kościół filialny pw. św. Andrzeja Ap. w Laskowie
kaplica pw. NSPJ w domu zakonnym Sióstr Elżbietanek w Łopiennie