MIEŚCISKO par. pw. św. Michała Archanioła

Dekanat kłecki

62-290 Mieścisko
ul. Kościelna 1
tel: 61 427 80 08
e-mail: klecko6@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Andrzej PANASIUK
Wikariusz: ks. Kamil JADCZAK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:30, 9:00, 12:00, 17:00
Dni powszednie: 7:00, 18:00

Rys historyczny

Parafia i kościół powstały z fundacji królów polskich. Pierwsza drewniana świątynia wymieniona jest w aktach już w 1416 roku jako „z dawna istniejąca”. W końcu XVII wieku na jej miejscu stanął kościół murowany, który w roku 1769 i 1865 niszczony był przez pożary. Obecnie istniejącą świątynię wystawiono w latach 1875-1876 z wykorzystaniem prawdopodobnie murów obiektu starszego, co sprawiło, że zatraciła ona poprzednie cechy stylowe. W 1899 roku dobudowano od południowej strony kruchtę i okrągłą wieżyczkę ze schodami na chór i poddasze. Jest to kościół z trzema nawami (główną i dwiema bocznymi) i wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Wnętrze nakrywa drewniany strop w kształcie prostokątów. W odrestaurowanym w 2015 roku ołtarzu głównym znajduje się najstarszy i najpiękniejszy zabytek świątyni – obraz Matki Bożej Miłosierdzia pochodzący z końca XVII wieku. Wizerunek Madonny Sykstyńskiej, który wcześniej zajmował centralne miejsce w ołtarzu, po odnowieniu, zdobi obecnie jedną ze ścian bocznych; w górnej kondygnacji usytuowana jest figura św. Michała Archanioła – patrona parafii.

Święto patronalne:
św. Michał Archanioł, 29.09