PODLESIE KOŚCIELNE par. pw. św. Anny

Dekanat kłecki

62-285 Popowo Kościelne
Sarbia
tel: 61 427 88 91
e-mail: klecko7@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Grzegorz BORUSZEWSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 9:00 (Sarbia), 10:30 (Podlesie Kościelne)
Dni powszednie: 17:00 (Sarbia)

Rys historyczny

Parafia erygowana w XIV wieku. Pierwszy drewniany kościół wystawił w 1380 roku właściciel Podlesia i okolicznych dóbr Janusz. Uległ on zniszczeniu na początku XVIII wieku. Obecną świątynię, która przetrwała do dzisiejszych czasów, wzniesiono w latach 1712 – 1727 z fundacji Jana Rydzyńskiego – stolnika wielkopolskiego. Zbudowana jest z drewna modrzewiowego, konstrukcji sumikowo-łątkowej, orientowana. Od frontu znajduje się trójkondygnacyjna wieża konstrukcji słupowej z kruchtą w przyziemiu, zwieńczona blaszanym hełmem z iglicą. Wnętrze jednonawowe, prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z zakrystią po boku, od nawy oddziela je belka tęczowa z XVI-wiecznym ludowym krucyfiksem. Ołtarz główny powstał w wieku XVII z elementami XVIII-wiecznymi z krzyżem „drzewo życia” z roku 1590. Jeden ołtarz boczny pochodzi z 1. połowy XVII wieku, a drugi, rokokowy, z 2. połowy wieku XVIII. Do cennego wyposażenia kościoła należą też rzeźby Chrystusa Frasobliwego, św. Jana Nepomucena, św. Anny z XVI-XVIII wieku oraz liczne obrazy świętych: Anny z Dzieciątkiem, Joachima, Józefa, Antoniego, Jana Chrzciciela, Barbary, Teresy, Walentego. W otoczeniu świątyni znajduje się grobowiec Wandy i Kazimierza Grabowskich – właścicieli Zbietki oraz drewniana dzwonnica z dzwonem odlanym przez Mikołaja Petersilge z Torunia w 1750 roku.

Święto patronalne:
św. Anna, 26.07

Inne kościoły i kaplice:
kościół filialny pw. MB Bolesnej w Sarbii
kaplica pw. MB Nieustającej Pomocy na plebanii