ŻNIN par. pw. św. Floriana – Fara

Dekanat żniński

88-400 Żnin
ul. św. Floriana 4
tel: 52 302 04 03
e-mail: znin8@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Tadeusz NOWAK
Wikariusz: ks. Krzysztof BRZYKCY
Wikariusz: ks. Łukasz GOROŃSKI
Rezydent: ks. Łukasz LISIECKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 15:30, 18:00
Dni powszednie: 7:00, 17:00, 18:00

Rys historyczny

Parafia powstała prawdopodobnie na przełomie XI i XII wieku z inicjatywy arcybiskupów gnieźnieńskich, ówczesnych właścicieli Żnina. Obecny gotycki kościół farny wzniesiony został na początku XV wieku na miejscu wcześniejszej świątyni romańskiej. Do jego budowy użyto kamiennych ciosów z romańskiego kościoła z XIII wieku – jeden z nich, wbudowany w północną stronę fary, zdobiony jest rytem jeźdźca. Jest budowlą trójnawową, z wyodrębnionym, trójprzęsłowym, zamkniętym prostokątnie prezbiterium. Częścią kościoła jest cylindryczna wieżyczka schodowa prowadząca na poddasze. Wnętrze kościoła posiada cechy barokowo-późnoklasycystyczne. Na tęczowej belce znajduje się późnogotycka Grupa Ukrzyżowania. Ołtarz główny, częściowo wykonany ze stiuku, ozdobiony jest adorującymi aniołami, które otaczają kolumny i pilastry dźwigające faliste gzymsy i zwieńczenie ołtarza. W jego centrum umieszczono obraz św. Floriana. Ołtarze boczne są wklęsłe. Na prawym znajdują się rzeźby św. Jana Nepomucena i św. Józefa z pierwszej połowy XVII wieku. Lewy ołtarz zdobią: Pieta z XVI wieku i wczesnobarokowa rzeźba z XVIII wieku przedstawiająca świętych Stanisława i Wojciecha. Na ambonie umieszczono rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego. Niezwykłym elementem wyposażenia są późnoklasycystyczne organy z drugiej połowy XIX wieku.

Święto patronalne:
św. Florian, 4.05
NMP Różańcowa (Pani Żnina), 7.10
Gogółkowo: bł. Michał Kozal, 14.06

Inne kościoły i kaplice:  
kaplica pw. bł. Michała Kozala w Gogółkowie
kaplica pw. św. Franciszka z Asyżu w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, Żnin
kaplica pw. św. Antoniego Padewskiego w Pałuckim Centrum Zdrowia, Żnin