MARKOWICE par. pw. Nawiedzenia NMP

Dekanat inowrocławski I

88-320 Strzelno
Markowice 5
tel: 52 318 17 67
e-mail: 1inowroclaw9@archidiecezja.pl
www: strona parafii
fb: profil facebook

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Rafał BIAŁEK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:00, 9:30, 11:00, 17:00
Dni powszednie: 18:00 (dodatkowo w soboty o 12:00)

Rys historyczny

Historia świątyni w Markowicach związana jest z przywiezieniem ze Strzelna w 1630 roku gotyckiej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Pierwszy drewniany kościół stanął w tym miejscu w 1634 roku z fundacji ówczesnych właścicieli wsi – Bardzkich jako wotum dziękczynne za uzdrowienie ich córki Marianny. Murowana bazylika wzniesiona została w 1710 roku przez zakon karmelitów trzewiczkowych, a jej konsekracji dokonał biskup włocławski Wojciech Bardziński. Kościół otrzymał wezwanie „Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Krzyża Świętego, Świętego Józefa, Świętego Michała i Wszystkich Świętych”, w latach późniejszych zostało ono zmienione na „Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny”. W 2. poł. XVII wieku dobudowano wieżę, wystrój wnętrza otrzymał barokowy styl. W 1825 roku władze pruskie przeprowadziły kasatę zakonu karmelitów trzewiczkowych i bazylika stała się kościołem filialnym parafii św. Mikołaja w Ludzisku. W 1921 roku do Markowic przybyli Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej i objęli pieczę nad świątynią. W 1924 roku przy kościele została erygowana parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Dekretem z 31 maja 2015 roku świątynia otrzymała tytuł bazyliki mniejszej i nazywana jest „perłą baroku na Kujawach”. Przedmiotem kultu jest późnogotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, koronowana w 1965 roku przez kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, który nadał jej tytuł Królowej Miłości i Pokoju. Piękny jest też dwukondygnacyjny ołtarz główny z 1765 roku, późnobarokowe ołtarze boczne z początku XVIII wieku, rokokowa ambona i rokokowe stalle datowane na 3. ćwiartkę XVIII wieku oraz regencyjne konfesjonały. Na uwagę zasługują również barokowe organy z prospektem wykonanym przez warsztat Mateusza Brandtnera.

Święto patronalne:
Nawiedzenie NMP, 1. niedziela lipca, 2. niedziela lipca dla chorych