STRÓŻEWO par. pw. MB Szkaplerznej

Dekanat chodzieski

64‑800 Chodzież
Stróżewo 7
tel: 67 284 51 29
e-mail: chodziez7@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Adam KUCHARSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 9:00, 11:00
Dni powszednie: 18:00 (czas letni); 17:00 (czas zimowy)

Rys historyczny

Po zakończeniu II wojny światowej, na miejsce zamieszkujących dotąd w Stróżewie niemieckich protestantów zaczęła napływać ludność polska. Podjęto wtedy starania o zapewnienie im stałej opieki duszpasterskiej, co wiązało się z koniecznością powołania do życia nowej parafii. Ówczesna władza nie zgodziła się jednak na powstanie nowego ośrodka duszpasterskiego, a istniejący w centrum wsi zbór poewangelicki z przełomu XIX i XX wieku został na wiele lat zamieniony w magazyn. Dopiero pod koniec lat 50. minionego stulecia sytuacja się zmieniła, a władze kościelne podjęły działania zmierzające do utworzenia samodzielnej parafii. 7 stycznia 1957 roku przekazano Kościołowi katolickiemu poewangelicką świątynię i jeszcze w tym samym roku, z inicjatywy miejscowej ludności, podjęto pierwsze prace remontowe przy kościele: naprawiono dach, dobudowano zakrystię oraz charakterystyczną wieżę-dzwonnicę. Jednak nadzieje na powstanie autonomicznej parafii okazały się przedwczesne, gdyż niespodziewanie na początku 1960 roku władze komunistyczne postanowiły odebrać mieszkańcom z trudem wyremontowany przez nich kościół i tylko dzięki usilnym zabiegom Kurii Metropolitalnej w Poznaniu „sprawa Stróżewa” została odłożona, a z czasem zapomniana. Ale starania o powołanie ośrodka duszpasterskiego nie ustawały, a momentem zwrotnym stała się data 18 września 1973 roku, kiedy to abp Antoni Baraniak erygował w Stróżewie nową parafię pw. Matki Bożej Szkaplerznej.

Święto patronalne:
MB Szkaplerzna, 16.06