GRYLEWO par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Dekanat wągrowiecki

62‑100 Wągrowiec
Grylewo 22
tel: . 67 222 67 76
e-mail: wagrowiec1@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Tomasz MATECKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:30, 11:00
Dni powszednie: 17:00

Rys historyczny

Historię świątyni zapoczątkowali w średniowieczu przybyli w te strony ojcowie cystersi, którzy zbudowali tu pierwszy kościół, a za datę jego powstania i erygowania tutejszej parafii przyjmuje się rok 1231. Obecną świątynię, którą poprzedzały dwa kościoły drewniane, wzniesiono w latach 1861-1866 z fundacji Antoniny z Nieżychowskich Grabowskiej, według projektu Wiktora Stabrowskiego z Kcyni. Zbudowana została z czerwonej cegły, bryłę wieńczą niewielkie sterczyny, nad którymi góruje wieża główna. Boczne, zewnętrzne ściany, dekorują białe rzeźby świętych apostołów Piotra i Pawła. Wnętrze kościoła w całości utrzymane jest w stylu neogotyckim. Zdobią je wspaniały ołtarz główny i dwa boczne oraz obraz Matki Bożej Grylewskiej. Pozostałe obrazy przybyły do grylewskiej świątyni w XIX wieku z Włoch. W prezbiterium usytuowane są też rzeźby św. Wojciecha i św. Stanisława – patronów Polski, a na ambonie widnieje data budowy kościoła. Świątynia posiada też jedne z najpiękniejszych w archidiecezji gnieźnieńskiej ławek, które zdobią przedstawienia rybosmoków oraz konfesjonał przypominający mały zamek, ciekawostką są także żeliwne ramy w oknach, odlane w poznańskich Zakładach im. Hipolita Cegielskiego.

Święto patronalne:
św. Katarzyna Aleksandryjska, 25.11