CIENIN KOŚCIELNY par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Dekanat goliński

62‑400 Słupca
Cienin Kościelny
tel: 63 277 20 08
e-mail: golina1@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Marian Adam SKIBIŃSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:30, 9:00, 11:00; lipiec-sierpień 9.00, 11.00
Dni powszednie: 17:00; (czwartek) 7.30

Rys historyczny

Parafia erygowana została w 1390 roku. W tym czasie wystawiony też został pierwszy drewniany kościół. Na jego miejscu w latach 1748-1802 wybudowano murowaną świątynię, która stoi do dzisiaj. W latach 1892-1912 dobudowano do niej dwukondygnacyjną wieżę ze skromnym portalem, zwieńczoną latarnią z cebulastym hełmem. Fundatorką kościoła była Ewa z Pruskich Zielonacka Niemojewska. Architektura świątyni przedstawia połączenie stylów barokowego z klasycystycznym. W pierwszym z nich zostało wykonanie prezbiterium wraz z kruchtą (1748 r.), zaś wieża jest przejawem klasycyzmu (1802 r.). Wnętrze kościoła jest dość przestronne. Uwagę zwraca bogato zdobiony barokowo-klasycystyczny ołtarz główny, architektoniczny, w formie arkady, gdzie zwielokrotnione archiwolty spoczywają na przyściennym pilastrze oraz złoconych kolumnach. W retabulum umieszczono pełnoplastyczną rzeźbę Chrystusa na krzyżu. Po bokach, na postumentach przedstawienia rzeźbiarskie świętych Apostołów Piotra i Pawła. W narożnikach nawy głównej przy prezbiterium ustawione są ołtarze boczne o klasycystycznej formie architektonicznej. W jednym z nich znajduje się rzeźba św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki świątyni i parafii, w drugim figura Matki Boskiej. Cennym zabytkiem są organy z warsztatu S. Bielawskiego z Turka, powstałe prawdopodobnie po 1808 roku (rok odbudowy świątyni po pożarze). Kościół upiększają też wspaniałe witraże figuralne w oknach, wykonane w pracowni Marka Poczwardowskiego z Inowrocławia.

Święto patronalne:
św. Katarzyna Aleksandryjska, 25.11, uroczystość parafialna w niedzielę po uroczystości NSPJ