LĄDEK par. pw. św. Mikołaja Bp.

Dekanat goliński

62‑406 Lądek
ul. Rynek 1
tel: 63 276 30 67
e-mail: golina4@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Dariusz KOLSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:30, 12:00; 10:00 (Sługocin)
Dni powszednie: 18:00

Rys historyczny

Pierwotny kościół istniał już w XII wieku. Obecna świątynia wzniesiona została w latach 1760-1777 staraniem opata lądzkiego Konstantego Iłowieckiego, a całkowicie ukończona w latach 1791-1809. Gruntownie odrestaurowana na początku XX wieku przez Aleksandra Przewalskiego. Jest to kościół pocysterski, stanowi cenny obiekt sakralnej architektury barokowo-klasycystycznej w Wielkopolsce. Bryła posiada formę bazylikalną, wzniesiona jest z cegły pełnej, formowanej ręcznie, na planie krzyża łacińskiego z prostokątnym prezbiterium i dwiema kaplicami usytuowanymi w ramionach transeptu. Masywną fasadę wyznaczają dwie czworoboczne, bliźniacze wieże, zwieńczone barokowymi hełmami z latarniami krytymi blachą. W wieży wschodniej znajdują się trzy dzwony: większy „Mikołaj”, mniejszy „Józef” i mała sygnaturka. Trójnawowe wnętrze przykrywają sklepienia żaglaste. Wyposażenie głównie barokowe i rokokowe. Uwagę zwraca monumentalny, o wyjątkowej wartości artystycznej ołtarz główny z figurami apostołów i pięknym obrazem ukazującym patrona kościoła św. Mikołaja Bp., za którym skrywa się obraz Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem. Ambona i chrzcielnica pochodzą z 2. poł. XVIII wieku, na ich baldachimach znajdują się rzeźby Chrystusa i św. Jana Chrzciciela. Starszymi zabytkami są dwie kamienne kropielnice – romańska i gotycka. Kościół św. Mikołaja Biskupa jest wpisany do rejestru zabytków w Polsce. Od 2002 roku trwa systematyczna renowacja świątyni. Do 2018 roku przeprowadzono kapitalny remont dachu, wież i hełmów, stolarki okiennej, wykonano odwodnienie i drenaż, odrestaurowano stacje drogi krzyżowej i drewnianego wyposażenia kościoła, wymieniono instalację odgromową.

Święto patronalne:
św. Mikołaj, 6.12
św. Anna, ostatnia niedziela lipca
św. Jan Chrzciciel, ostatnia niedziela czerwca (w kościele filialnym)