KLECZEW par. pw. św. Andrzeja Ap.

Dekanat kleczewski

62-540 Kleczew
ul. Kościelna 8
tel: 63 270 10 12
e-mail: kleczew3@archidiecezja.pl
www: strona parafii
fb: profil facebook

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Krzysztof OPIOŁA
Wikariusz: ks. Rafał BUDZYŃSKI
Mieszka w parafii:

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:00
Dni powszednie: 7:30, 18:00 (czas letni); 7:30, 17:00 (czas zimowy)

Rys historyczny

Najprawdopodobniej pierwszy kościół w Kleczewie założony i ufundowany był przez Piotra Włostowica Dunina z Danii, za panowania Bolesława Krzywoustego już w XII wieku. Obecna świątynia na początku była kościołem klasztornym. Najstarsza część pochodzi z XIV wieku: prezbiterium i mury obwodowe. Szczyt zachodni jest datowany na 1. poł. XVI wieku, z tego okresu pochodzą też gotyckie sklepienia gwiaździste w prezbiterium (w nawie są sklepienia żaglowe). Wnętrze świątyni jest trójnawowe o układzie halowym, z wyższą i szerszą nawą główną, i niższym, węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Do bryły, od północy, przylega zakrystia, a od zachodu kruchta, pochodząca z drugiej połowy XIX wieku. Gdy w XVII wieku właścicielami Kleczewa była rodzina Gurowskich, to specjalnie dla niej wybudowano lożę kolatorską, po której ślady zachowały się na północnej przyporze kościoła – rozebrana została w XIX wieku. Wyposażenie kościoła głównie z XVIII wieku. Uwagę zwraca klasycystyczny ołtarz główny powstały ok. 1780 roku, przypisywany Augustynowi Schoepsowi, w nim ustawiony jest krucyfiks oraz rzeźby św. Jana i Matki Bożej po bokach. W nawach bocznych znajdują się dwa barokowe ołtarze: w prawym widnieje obraz św. Rodziny z początków XVIII wieku oraz obraz św. Walerego Antoniego z Padwy. W lewym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 2. poł.  XVIII wieku, w którego zwieńczeniu widzimy obraz św. Jana Nepomucena. W świątyni stoją też zabytkowe rzeźbione stalle pochodzące z 1. poł. XVI wieku. W 1787 roku Melchior Gurowski – wielki marszałek litewski przywiózł z Rzymu relikwie św. Feliksa, które w stanie nienaruszonym zachowały się do dzisiaj i przechowywane są w oszklonej trumnie pod ołtarzem.

Święto patronalne:
św. Andrzej Ap., 30.11