STAW par. pw. św. Jadwigi Śląskiej

Dekanat strzałkowski

62-420 Strzałkowo
Staw 9
tel: 63 275 91 07
e-mail: strzalkowo5@archidiecezja.pl
www: strona parafii

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Krzysztof MATUSZAK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:00, 11:30; kaplica w Unii 10:00
Dni powszednie: 18:00

Rys historyczny

Parafia utworzona została około 1320 roku. Kościół wzniesiono w 1780 roku na miejscu wcześniejszego, wzmiankowanego w końcu XIV wieku. W 1854 roku od zachodu dostawiono wieżę zwieńczoną hełmem z prześwitem, a pod koniec XIX wieku od strony północnej do nawy dobudowano murowaną kaplicę rodziny Lutomskich, od strony południowej znajduje się kruchta. Na dwuspadowym dachu krytym gontem widnieje wieżyczka na sygnaturkę. Świątynia stanowi przykład budownictwa zrębowego, na zewnątrz oszalowanego, wzmocnionego lisicami. Jest orientowana, posiada jednonawowe wnętrze z nieco węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Uwagę zwraca późnorenesansowy ołtarz główny z krucyfiksem z przełomu XVII i XVIII wieku i barokowymi rzeźbami biskupów i aniołów. Ołtarze boczne są rokokowe, zdobione rzeźbami aniołów oraz obrazami: XIX-wiecznym św. Jadwigi Śląskiej – patronki parafii i XVIII-wiecznym św. Mikołaja. W kaplicy Lutomskich znajduje się późnorenesansowy ołtarz z początku XVII wieku i nagrobna tablica Izydora Lutomskiego, poległego w 1848 roku. Z pozostałych zabytków na uwagę zasługują dwie kamienne gotyckie kropielnice i rokokowa chrzcielnica zdobiona figurą pelikana na gnieździe.

Święto patronalne:
św. Jadwiga Śląska, 16.10

Inne kościoły i kaplice:
kaplica pw. Niepokalanego Serca NMP w Unii
kaplica cmentarna (w budowie)