TARGOWA GÓRKA par. pw. św. Michała Archanioła

Dekanat wrzesiński I

62-330 Nekla
Targowa Górka
ul. Kosińskiego 3
tel: 61 611 01 96
e-mail: 1wrzesnia8@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Rafał HORDIK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 9:00, 11:45; Dzierżnica 10:30
Dni powszednie: 18:00

Rys historyczny

Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1364 roku. Już w XIII wieku stał tu kościół pw. św. Michała Archanioła. W roku 1630 kasztelan gnieźnieński Mikołaj Mielżyński ufundował nowy drewniany kościół, który spłonął w 1739 roku i został odbudowany dzięki staraniom proboszcza ks. Kazimierza Sosnowicza. Jednak na początku XIX wieku ponownie strawił go pożar. Odbudowany następnie w 1840 roku, już z cegły, przez rodzinę Kosińskich, stoi do dzisiaj. Świątynia nie posiadała początkowo jednolitego stylu architektonicznego, jednak po II wojnie światowej, w wyniku zmian budowlanych (otwarcie ściany frontowej, powstanie dwóch bocznych łuków i kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa) otrzymała neobarokowy charakter. Wyposażenie przeniesiono z wcześniejszego kościoła. W prezbiterium kościoła znajduje się obraz Matki Bożej Różańcowej pochodzący prawdopodobnie z XVII wieku.

Święto patronalne:
św. Michał Archanioł, 29.09
MB Różańcowa, 7.10