WRZEŚNIA par. pw. Świętego Krzyża

Dekanat wrzesiński I

62-300 Września
ul. Świętokrzyska 20
tel: 61 436 15 16
e-mail: 1wrzesnia9@archidiecezja.pl
www: strona parafii
fb: profil facebook

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Czesław KROLL
Wikariusz: ks. Grzegorz DĘBOWSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 19:00, (czas zimowy) 17:00
Dni powszednie: 17:00, 18:00

Rys historyczny

Pierwsze wzmianki o istnieniu kościoła pochodzą z 1. połowy XVII wieku. Fundatorami byli proboszczowie wrzesińscy, a samo jego powstanie łączono z położonym w pobliżu źródełkiem, uważanym za cudowne. Świątynia wzniesiona została z drewna w konstrukcji zrębowej na planie prostokąta, ze ścianami pionowo oszalowanymi deskami. Przykryta jest wysokim namiotowym dachem krytym gontem, wieńczy go wieżyczka na sygnaturkę. Po zachodniej stronie znajduje się zamknięte półkolistym łukiem wejście główne. Wnętrze kościoła upiększa XIX-wieczna polichromia. W ołtarzu głównym obraz „Ukrzyżowanie Jezusa”, pochodzący prawdopodobnie z 1641 roku, namalowany specjalnie dla tej świątyni, ufundowany przez ks. Stanisława Bielawskiego, ówczesnego proboszcza wrzesińskiego – jednego z fundatorów kaplicy. Dwa boczne ołtarze: św. Rocha i św. Rozalii ufundował zapewne ks. Walenty Mroczkiewicz – proboszcz w latach 1694-1711. W roku 1975 powstała tu samodzielna parafia, a w latach 1982-1985 w pobliżu kościoła Świętego Krzyża wystawiono murowaną świątynię pw. św. Józefa Rzemieślnika.

Święto patronalne:
Podwyższenia Krzyża Świętego, 14.09

Inne kościoły i kaplice:
kościół filialny pw. św. Józefa we Wrześni
kaplica pw. NMP Królowej Polski (dolna kaplica w nowym kościele) we Wrześni
kaplica MB Fatimskiej w Domu Katechetycznym w Psarach Polskich
kaplica pw. NMP Królowej Świata w Psarach Polskich