WRZEŚNIA par. pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM – Fara

Dekanat wrzesiński I

62-300 Września
ul. Kościelna 7
tel: 61 436 05 22
e-mail: 1wrzesnia10@archidiecezja.pl
www: strona parafii
fb: profil facebook

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Mieczysław KOZŁOWSKI
Wikariusz: ks. Mariusz ZAWADZKI
Wikariusz: ks. Arkadiusz WIKARIAK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 17:00 (oprócz wakacji), 18:30
Dni powszednie: 7:00, 18:00

Rys historyczny

Istnienie parafii we Wrześni po raz pierwszy potwierdzone zostało źródłowo w roku 1364. Obecny kościół w stylu gotyckim wzniesiono najprawdopodobniej w XV wieku. W następnych stuleciach świątynia była niejednokrotnie niszczona w wyniku działań wojennych lub przez pożary. Późniejsze odbudowy i restauracje sprawiły, iż częściowo utraciła swój pierwotny późnogotycki charakter. Wrzesińska fara wystawiona została w formie bazyliki o trzech nawach. Przebudowa korpusu do formy pseudobazylikowej oraz wzniesienie obecnego prezbiterium miały miejsce w XVI wieku. W drugiej fazie rozbudowy dobudowano od zachodu masywną wieżę z kruchtą w przyziemiu, podpartą wysokimi szkarpami schodkowymi, nakryta ona została hełmem o charakterze barokowym, zwieńczonym kulą i krzyżem. W przedłużeniu naw bocznych przy prezbiterium znajdują się dwie kaplice, za nimi po stronie północnej – zakrystia, a po stronie południowej – kaplica grobowa Ponińskich i skarbiec. W latach 1881-1887 przebudowano kościół wg projektu architekta Zygmunta Gorgolewskiego – zmieniono wtedy głównie większość detali i dekorację. W okresie II wojny światowej okupant zamienił świątynię na magazyn wojskowy, a wyposażenie zostało zdewastowane. Po wojnie przywrócono jej pierwotną funkcję sakralną. Z pierwotnego wyposażenia wnętrza zachował się gotycki łuk tęczowy. Ściany nawy głównej i prezbiterium podzielone zostały gzymsami przebiegającymi ponad arkadami międzynawowymi i pod oknami. Podłucza części arkad posiadają bogatą dekorację sztukatorską, zaś ozdabiające ściany prezbiterium malowidła przedstawiają sceny chrystologiczne oraz związane z historią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i z życia św. Stanisława – pędzla Lwickiego (z końca XIX w.). Cennym zabytkiem jest późnorenesansowy ołtarz główny z bogatą dekoracją snycerską, w nim obraz (z 1640 r.) Wniebowzięcia Matki Bożej z klęczącą postacią fundatora ks. Bielawskiego, z flankującymi go figurami św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa, w górnej kondygnacji znajduje się obraz „Koronacja Matki Bożej” (z ok. 1640 r.). W kruchcie pod wieżą podziwiać można wspaniały witraż autorstwa Mariana Turwida (poety i plastyka) z 1935 roku poświęcony pamięci Dzieci Wrzesińskich.

Święto patronalne:
NMP Wniebowzięta, 15.08
św. Stanisława BM, 8.05

Inne kościoły i kaplice:
kaplica MB Częstochowskiej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie