Milenium Chrztu Polski 1966

W dniach 14-16 kwietnia 1966 roku odbyły się w Gnieźnie uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. W zapiskach Prymas zanotował: „Przyjechało sześćdziesięciu trzech biskupów, a więc wyjątkowo licznie. Uroczystą sesję zagaiłem krótkim przemówieniem, po czym prof. Kłoczowski z KUL wygłosił prelekcję o Gnieźnie Mieszka i Chrobrego. Mówił z wielkim entuzjazmem. Wysłuchano go z uwagą. Po prelekcji wyruszyła procesja na Wzgórze Lecha. Niesiono piękny krzyż z kościoła Świętego Krzyża, zabytkowy, z wieku XII, dalej wędrowny obraz Matki Bożej, fotografię Ojca Świętego, Ewangeliarz św. Wojciecha, kielich Dąbrówki, ramię św. Wojciecha, relikwiarz błogosławionego Bogumiła i wielkanocny paschał. Procesja podążyła do trybuny, przygotowanej na tle kolegiat i kościoła św. Jerzego. Tutaj delegacje, niosące święte znaki, wygłaszały swoje przemówienia. Po czym odprawiłem Mszę św. pontyfikalną. Dzień pogodny, słoneczny, chociaż chłodny, tak że wielu biskupów przeziębiło się (…)”. W drugim dniu obchodów 15 kwietnia w Gnieźnie obradowała Konferencja Episkopatu Polski. Ten zjazd polskich biskupów wpisywał się w obchody rocznicowe, a jednocześnie był wyrazem jedności episkopatu, który wystosował list do wiernych o znaczeniu chrztu Mieszka dla całego narodu polskiego w jego tysiącletniej historii. Trzeciego dnia uroczystości – 16 kwietnia doszło do największej konfrontacji z władzami świeckimi. Te bowiem zorganizowały konkurencyjne obchody z okazji 21. rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej. Sam Prymas o tym fakcie pisał: ,,Zebraliśmy się w Bazylice Prymasowskiej na konkluzyjne nabożeństwo uroczystości milenijnych w Gnieźnie. Nieszpory celebrował arcybiskup Wojtyła. Właśnie, gdy rozpoczęliśmy śpiew Niechaj będzie pochwalony odezwały się armaty na salut marszałka Spychalskiego, który na pobliskim placu Wolności odprawiał obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego (forsowanie Odry). Przedziwne wrażenie wywiera ten śpiew przy odgłosie armat. Wkrótce armaty umilkły, a śpiew trwał dalej”. Uroczystości w Gnieźnie otworzyły całoroczne obchody Milenium Chrztu Polski w kolejnych diecezjach.

Fot. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie