Muzea sformalizowały współpracę

Dwa ważne ośrodki na wielkopolskiej mapie Szlaku Piastowskiego sformalizowały współpracę. Dyrektorzy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej podpisali 14 września umowę regulującą i poszerzającą zakres dotychczasowej kooperacji m.in. w zakresie badań naukowych, oferty i promocji.

„Nasza współpraca jest wieloaspektowa. Obejmuje m.in. wspólne badania naukowe, publikacje, ekspozycje i opracowywanie zbiorów zgromadzonych w obu placówkach. W jej zakres wchodzą także kampanie edukacyjne, szkolenia przewodników pracujących na Szlaku Piastowskim oraz szeroko pojęte działania informacyjne i promocyjne, mające zachęcić turystów do odwiedzenia obu muzeów” – mówi Andrzej Kowalczyk, koordynujący współpracę ze strony Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Obydwie instytucje – jak zauważa Bartosz Przybyła, dyrektor Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej – mają w obszarze swojego zainteresowania podobne zagadnienia dotykające początków państwa polskiego, różniące się jednak zakresem tematycznym, specyfiką ekspozycji i spektrum prowadzonych badań, w czym mogą się wzajemnie uzupełniać.

„Nie jesteśmy względem siebie konkurencyjni, wręcz przeciwnie, formalizowana dziś współpraca ma pogłębić nasze dotychczasowe współdziałanie na rzecz upowszechniania i promowania tego dziedzictwa kulturowego, na którego straży stoimy” – mówił Bartosz Przybyła.

W czasie spotkania przedstawiono także bieżące i planowane wydarzenia w obu placówkach m.in. te związane ze zbliżającą się tysięczną rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Zaprezentowano także jeden z namacalnych efektów współpracy – ulotkę informacyjną, którą turyści otrzymują w obu placówkach, a która nie tylko daje im pogląd na temat tego, co mogą w gnieźnieńskim i lednickim muzeum zobaczyć, ale także jak do placówek tych dojechać.

B. Kruszyk

Polecamy, zachęcamy, zapraszamy

➡️ Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej

➡️ Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

14 września 2023