Nadzieja na pojednanie

W orędziu na Wielki Post papież Franciszek zachęca do szczególnej czujności i uważności w wypowiadaniu słów, do używania takich, które koją, dają pociechę i pobudzają, a nie takich, które poniżają, zasmucają i są wyrazem pogardy.

Czasami – pisze papież – by dać nadzieję, wystarczy być człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy. I choć mówienie o nadziei w obliczu trwającej tak długo pandemii może wydawać się prowokacją, czas Wielkiego Postu jest właśnie po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga. Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując przebaczenie w sakramencie, który znajduje się w samym centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym.

Przypominamy, że w katedrze gnieźnieńskiej dyżur spowiedniczy pełni misjonarz miłosierdzia, który ma władzę odpuszczania grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej. W Wielkim Poście misjonarz miłosierdzia będzie dyżurować w katedrze gnieźnieńskiej w następujących terminach:

03.03.2021 (środa) – godz.16.00-17.00
16.03.2021 (wtorek) – godz.14.00-16.00
31.03.2021 (środa) – godz.16.00-17.00

Misjonarz miłosierdzia dyżuruje także w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie w każdy wtorek od 16.30 do 17.00 lub w dowolnym czasie po umówieniu telefonicznym 602 265 052 lub mailowym jacek.dziel@gmail.com

W katedrze gnieźnieńskiej dyżur spowiedniczy pełni również penitencjarz archikatedry gnieźnieńskiej, który posiada władzę zwyczajną rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa latae sententiae, lecz dotąd nie stwierdzonych wyrokiem sądowym lub dekretem właściwego przełożonego i nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Na terenie archidiecezji rozgrzesza również obcych, a diecezjan także poza archidiecezją. Penitencjarz rozgrzesza więc w wypadku popełnienia najcięższych grzechów, których rozgrzeszenie podlega bezpośrednio papieżowi lub biskupowi. Dyżur spowiedniczy w katedrze gnieźnieńskiej penitencjarz pełni we wtorki i czwartki w godzinach 17.30 – 17.55.