Nieszpory adwentowe w katedrze

Zapraszamy w sobotę 2 grudnia o 18.00 do katedry gnieźnieńskiej na I nieszpory adwentowe połączone z Mszą św. pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Wspólną modlitwą rozpoczniemy tegorocznym Adwent, a wraz z nim kolejny rok liturgiczny, który przeżywać będziemy pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Parafia katedralna zaprasza ponadto wszystkich chętnych do udziału w sztafecie adwentowej, która pozwoli pogłębić temat rozpoczynającego się roku liturgicznego. W kolejne niedziele Adwentu podczas Mszy św. o 15.00 i 18.00 zaproszeni kapłani głosić będą homilie wprowadzające w tematykę roku liturgicznego. Sztafetę rozpocznie w pierwszą niedzielę Adwentu 3 grudnia ks. Marcin Kąkol z Budzynia, który rozważy temat „Wchodzę w Kościół, bo potrzebuję Boga”. Zapraszamy do katedry gnieźnieńskiej.

Fot. R. Woźniak
30 listopada 2023