Nowe siły w KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej ma nowych członków. W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – patronalne święto organizacji, kandydaci złożyli przyrzeczenie i odebrali legitymacje członkowskie.

Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej przewodniczył ks. kan. Zbigniew Przybylski, wikariusz generalny archidiecezji gnieźnieńskiej, który przyjmując przyrzeczenie młodych życzył im, aby biorąc odpowiedzialność za siebie i innych dobrze wykorzystali dar młodości i byli świadkami Jezusa Chrystusa wobec koleżanek i kolegów. Nie jest to zadanie łatwe, bo tak, jak Królestwo Jezusa było nie z tego świata, tak i życie zgodne z zasadami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest nie z tego świata.

„Nic zatem dziwnego, że ten świat nie będzie was rozumiał, że będzie was wyśmiewał, sprawiał wam przykrość, odrzucał. Tak też było z Jezusem. Ale nie lękajcie się, bo to właśnie Chrystus zwyciężył świat! I wy również będziecie zwyciężać ten świat, gdy na co dzień będziecie się starali żyć Ewangelią, trwać ufnie przy Jezusie, gdy nie będziecie się wstydzić waszej przynależności do Kościoła, gdy będziecie kochać naszą Ojczyznę” – mówił ks. Przybylski nawiązując do Dekalogu KSM-owicza, który – jak dodał – pomoże im położyć fundament pod dorosłe życie podpowiadając, jak mądrze i roztropnie korzystać z tego, co oferuje współczesny świat.

Kapłan nawiązał też do obchodzonej w ostatnią niedzielę roku liturgicznego uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przyznając, że królowanie Chrystusa redefiniuje pojęcie władzy, jest zaprzeczeniem naszego ludzkiego obrazu króla. Nie było przecież w życiu Jezusa żadnych oznak królewskości. Niezrozumiany nawet przez najbliższych uczniów, poniżany, wyszydzany, opluwany, bity, wreszcie ukrzyżowany z szyderczą tabliczką nad głową „Jezus Nazarejczyk, Król żydowski” – nie tak wyobrażano sobie przecież królowanie Mesjasza.

„Pytanie, dlaczego świat musiał być zbawiony właśnie w taki sposób, znajduje swoją odpowiedź w życiu Jezusa” – tłumaczył ks. Przybylski.

„Ten, kto żyje konsekwentnie miłością Boga, wcześniej czy później stanie się dla tego świata wyrzutem sumienia, oskarżeniem nie do zniesienia. Dlatego trzeba się go pozbyć, trzeba go unicestwić – i to raz na zawsze. Jednakże to, co w oczach świata jest nie do zniesienia, w oczach Boga jest przejawem najwyższej wierności. Dlatego właśnie poprzez swoje życie i śmierć Jezus zbawia świat” – podkreślił kapłan dodając, że ten, kto chce pojąć królestwo Chrystusa i Jego królewską godność, musi odłożyć na bok ludzką logikę i zdać się na logikę nie z tego świata, na logikę wiary.

Modlitwa młodych z KSM w katedrze gnieźnieńskiej wpisała się w diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży. Mszę św. koncelebrowali m.in. asystent diecezjalny organizacji ks. Piotr Nowak oraz diecezjalny duszpasterz młodych ks. Michał Bubacz.

KSM Archidiecezji Gnieźnieńskiej zaczęło działać w 1991 roku i było drugim w Polsce po erygowanym wcześniej w archidiecezji krakowskiej. Z czasem, w miarę upływu lat, wraz z malejącą liczbą członków, działalność organizacji zaczęła zamierać. W 2017 roku, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, z błogosławieństwem Prymasa Polski organizacja reaktywowała działalność. Była to oddolna inicjatywa samych młodych. Pomysł wyszedł od wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i był jednym z owoców tego spotkania. Mimo pandemii organizacja powoli, ale konsekwentnie powiększa szeregi swoich członków, zachęcając młodych do organizowania wspólnot w rodzinnych parafiach.

B. Kruszyk KAI
Fot. J. Andrzejewski