Peregrynacja – materiały na katechezę

Z inicjatywy Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie zostały przygotowane materiały katechetyczne nt. peregrynacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Autorami tych katechez w formie filmów i kart pracy dla szkół podstawowych jest ks. Przemysław Robaszkiewicz, natomiast dla szkół ponadpodstawowych ks. Michał Bubacz.

Materiały zawierają video, karty pracy i informacje dla nauczycieli. Katecheci powinni przeprowadzić lekcje religii w oparciu o przygotowane materiały przed terminem planowanej peregrynacji Ikony w dekanacie bądź w parafii. Terminarz peregrynacji kopii cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej znajduje się >>>  TUTAJ


Szkoły podstawowe

Klasy 0-3

KARTA PRACY 0-3

Informacja dla katechetów 0-3


Klasy 4-6

KARTA PRACY 4-6

Informacja dla katechetów 4-6


Klasy 7-8

KARTA PRACY 7-8

Informacja dla katechetów 7-8


Szkoły ponadpodstawoweKARTA PRACY – ponadpodstawowe

Scenariusz – ponadpodstawowe