Pielgrzymka Jana Pawła II 1997

Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Gniezna 3 czerwca 1997 roku odbyła się w łączności z obchodami milenium śmierci św. Wojciecha – patrona archidiecezji gnieźnieńskiej i Polski. Papież przybył do grodu Lecha 2 czerwca wieczorem. Następnego dnia 3 czerwca nałożył korony na wizerunek Matki Bożej Pani Gniezna, a następnie odprawił Mszę św. na Placu św. Wojciecha, w czasie której przypomniał słowa, które wypowiedział w tym miejscu przed 18 laty, że odzyskanie prawa do samostanowienia, poszerzenie swobód politycznych oraz upadek muru dzielącego europejskie narody nie jest wystarczające dla odbudowania ich jedności. Trzeba obalenia murów w ludzkich sercach. Murów zbudowanych z lęku, agresji, niezrozumienia, politycznego i gospodarczego egoizmu, a także braku poszanowania ludzkiego życia i godności. ,,Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha” – mówił Jan Paweł II przypominając, że najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo, ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Pielgrzymce towarzyszyło spotkanie siedmiu europejskich prezydentów: Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Litwy, Czech, Węgier i Polski, które przeszło do historii jako  II Zjazd Gnieźnieński.

Fot. Archiwum