Pielgrzymka Jana Pawła II 1999

Papież Jan Paweł II przybył do Bydgoszczy (do 2004 roku w granicach archidiecezji gnieźnieńskiej) w ramach siódmej pielgrzymki do Polski, która przebiegała pod hasłem „Bóg jest miłością” i była najdłużej trwającą wizytą Ojca Świętego w ojczystym kraju. Punktualnie o godzinie 9.45 koła rządowego śmigłowca dotknęły płyty lotniska. Papież w czerwonych szatach liturgicznych pojawił się przy Stole Eucharystycznym. Jana Pawła II podejmował ówczesny arcybiskup metropolita gnieźnieński Henryk Muszyński. W homilii papież nawiązał do słów, jakie wypowiedział Chrystus w Kazaniu na Górze. „Do kogo odnoszą się te słowa? Odnoszą się przede wszystkim do samego Chrystusa. On jest ubogi duchem, On jest cichy, On jest pokój czyniący, On jest miłosierny i On jest także tym, który cierpi prześladowanie dla sprawiedliwości” – mówił, nawiązując do męczeństwa, jakim została naznaczona również Bydgoszcz. W procesji z darami szła m.in. młodzież. Wśród ofiar znalazła się „Księga modlitwy” 750 kolejarzy, którzy zadeklarowali, że przez cały rok, codziennie, będą odmawiać dziesiątkę różańca w intencji bliskiej sercu papieża. Podczas celebry miała również miejsce koronacja cudownego wizerunku Matki Bożej Pięknej Miłości.

Fot. ks. Józef Wronka