PWSD: inauguracja roku

„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” – słowa Maryi wypowiedziane w Kanie Galilejskiej towarzyszyć będą tegorocznej formacji w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Na roku propedeutycznym rozpoczyna ją 18 alumnów, w tym trzech z archidiecezji gnieźnieńskiej, którzy złożyli ślubowanie 8 października, podczas inauguracji nowego roku akademickiego w PWSD.

Świadkami ślubowania, obok Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, rektora PWSD ks. dr. Przemysława Kwiatkowskiego, rodziców, księży proboszczów i księży profesorów, byli także klerycy roku propedeutycznego z archidiecezji poznańskiej, diecezji kaliskiej i diecezji bydgoskiej, którzy wspólnie z alumnami z Gniezna odbywać będą okres przygotowawczy w Kaliszu. O jego uruchomieniu wspólnie dla Gniezna, Poznania i Klisza zdecydowali w ubiegłym roku biskupi miejscowych diecezji. W tym roku dołączyła Bydgoszcz.

„To co stare, otwiera się na nowe” – mówił w słowie powitania ks. Przemysław Kwiatkowski nawiązując do obrazu pustych stągwi z Kany Galilejskiej, które Jezus, na prośbę swojej Matki, kazał napełnić wodą. Te puste stągwie – mówił rektor PWSD – mogą się wielu kojarzyć z przyszłością seminarium, które staje dziś przed pytaniem w jaki sposób, gdzie i dla kogo ma istnieć? Te puste stągwie – kontynuował – to także wyraz niepewności jutra, nienawiści, której doświadczamy, wojny dziejącej się kilkaset kilometrów stąd, ludzkiego cierpienia wydarzającego się gdzieś bardzo blisko. Te puste stągwie – mówił dalej – nie są jednak po to, by „zobaczyć, jak jest beznadziejnie, ale by zobaczyć, jak bardzo potrzebujemy nadziei, tej nadziei, która kosztuje bardzo wiele”.

„Dlatego chcemy wziąć sobie do serca słowa: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Bo jeśli nasze życie ma przekonać kogokolwiek, że świat nie wymknął się Bogu z rąk, że miłość Jezusa nie osłabła, sami potrzebujemy uwierzyć, że jesteśmy błogosławieni kiedy słuchamy słowa Bożego i go przestrzegamy” – podkreślił ks. Kwiatkowski.

Do słów rektora PWSD nawiązał też krótko abp Wojciech Polak przyznając, że każda inauguracja to spojrzenie w przeszłość, ale przede wszystkim spojrzenie z nadzieją w przyszłość, które nie jest „biadaniem nad pustymi stągwiami, ale pójściem drogą Maryi, a więc drogą pełnego zaufania, oddania i zawierzenia Jezusowi”. Abp Polak zwrócił się również do kleryków rozpoczynających rok propedeutyczny, życząc im, by był on owocny i by wraz z rozeznawaniem powołania jeszcze pełniej odnajdywali Jezusa w swoim życiu i sercu.

W czasie uroczystości wykład inauguracyjny wygłosił Andrzej Mleczko, od 20 lat związany z branżą IT, który mówił o szansach i zagrożeniach sztucznej inteligencji. Zebrani wysłuchali też sprawozdania z roku ubiegłego prefekta PWSD ks. dr. Tomasza Krzysztofiaka, który przestawił nie tylko statystykę, ale także aktywność kleryków PWSD na polu duszpasterskim, oświatowym, kulturalnym i charytatywnym m.in. zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy mieszkającym po sąsiedzku w budynku Centrum Edukacyjno-Formacyjnego.

Uroczystość inauguracyjną poprzedziła Msza św. celebrowana w kaplicy seminarium pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Homilię wygłosił ojciec duchowny PWSD ks. dr Tomasz Trzaskawka, zaangażowany w przygotowanie i wdrożenie nowego „Ratio pro Polonia” – dokumentu określającego zasady formacji kapłańskiej w Polsce.

Homilia ks. dr. Tomasza Trzaskawki

 

Inauguracja nowego roku akademickiego i formacyjnego oprócz wspólnoty i pracowników gnieźnieńskiego seminarium duchownego zgromadziła również zaproszonych gości, m.in. rektorów seminariów w Poznaniu i Lądzie, przedstawicieli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich. Obecny był także biskup pomocniczy gnieźnieński Radosław Orchowicz, przedstawiciele lokalnych władz i uczelni wyższych oraz proboszczowie parafii, z których pochodzą klerycy roku propedeutycznego.

Formację rozpoczynają:
Krzysztof Kowalczewski z parafii pw. św. Mikołaja w Gąsawie
Jakub Puziak z parafii pw. św. Wojciecha w Londynie (Anglia)
Dominik Rogacki z parafii pw. św. Brata Alberta w Różannej.

B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk
8 października 2022