Rekolekcje katechetów

W sobotę i niedzielę (20-21 maja) w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyły się rekolekcje dla katechetów pod hasłem: „W szkole przyjaciół Jezusa”, które poprowadził ks. Remigiusz Malewicz. Rekolekcje zorganizował Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

W trakcie dwudniowych rekolekcji katecheci przyglądali się scenom biblijnym opisującym relacje Jezusa do przyjaciół. Rozważali fragmenty Ewangelii o wizycie Jezusa w domu Marii i Marty, wskrzeszeniu Łazarza, namaszczeniu w Betanii, spotkaniu Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną i nazwaniu Apostołów przyjaciółmi Jezusa. Spojrzenie na słowo Boże pomogło odkryć najważniejsze aspekty dla budowania osobistej więzi z Jezusem, jak również dla budowania przyjaźni i relacji międzyludzkich w codziennym życiu. Skupienie rozpoczęło się w sobotę 20 maja, a zakończyło w Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego. Na czas rekolekcji złożyły się m.in.: Eucharystia, konferencje, modlitwa Liturgią Godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu. Nie zabrakło także dzielenia się słowem, w czasie którego nauczyciele religii dzielili się tym, w jaki sposób Ewangelia wybrzmiewa w ich osobistym doświadczeniu. Kolejne rekolekcje dla katechetów, które wpisują się w ich duchową formację, zaplanowane są pod koniec czerwca br. W sobotę 26 sierpnia br. nauczyciele religii spotkają się w Gnieźnie na kolejnym Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym.

Wydział Katechetyczny

22 maja 2023