Trwa Tydzień Wychowania

„W blasku ojcostwa św. Józefa” – pod takim hasłem rozpoczął się 12 września tegoroczny Tydzień Wychowania. „W Roku św. Józefa otrzymujemy piękny przykład wychowawcy z sercem otwartym na Boga” – piszą z tej okazji polscy biskupi.

W liście pasterskim skierowanym do wiernych i opublikowanym niedzielę 5 września biskupi podkreślają, że tegoroczny Tydzień Wychowania mocno splata się z osobą błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego, który właśnie 12 września, wraz z Matką Różą Czacką, został wyniesiony na ołtarze.

„Jego życie i nauczanie są świadectwem postawy ojcostwa na wzór św. Józefa” – zaznaczają biskupi, zwracając dalej uwagę na wyzwania, przed jakimi stoją współcześni rodzice, wychowawcy i duszpasterze, a które mogą rodzić lęk i niepokój.

„W związku z pandemią, która dotknęła nas wszystkich, jeszcze wyraźniej ujawniły się obecne w wielu rodzinach obawy i problemy. W żaden sposób nie wolno się jednak poddawać i ulegać złym myślom. Każdy problem trzeba przekształcić w twórczą szansę. Takie jest życie św. Józefa. Patrzy na wszystko z wiarą i spokojem” – przypominają biskupi.

„Podejmujmy piękne dzieło wychowania ufając, że jego owoce są niezniszczalne i pozostają na wieki. Pamiętajmy o głębokich słowach Kardynała Stefana Wyszyńskiego: «Na grobie każdego nauczyciela napisać można: Non omnis moriar – nie umarłem wszystek – bo żyjesz w dzieciach, które wychowywałeś»” – wskazują biskupi.

List biskupów na Tydzień Wychowania